Aandeelhoudersgeschillen: uitstoting vs. uittreding

J.M.A.J. (Johan) Thielen

J.M.A.J. (Johan) Thielen

Geplaatst op

Aandeelhoudersgeschillen: uitstoting vs. uittreding

Lees meer

Waarom het Deliveroo-arrest belangrijk is voor onderneme...

Lees meer

Roken op het werk, mag dat eigenlijk nog wel?

Lees meer

Vaststellingsovereenkomst: waarop moet u als werkgever l...

Lees meer

Eerder stoppen met werken: maak gebruik van de tijdelijk...

Lees meer

Oproepovereenkomsten: de wijzigingen per 1 juli 2021

Lees meer

Vaccineren van werknemers: een verplichting of belonings...

Lees meer

Vakantie 2021 en corona: werkgever, stel een vakantiebel...

Lees meer

Let op: de wettelijke vakantiedagen vervallen per 1 juli...

Lees meer

Re-integratie van zieke werknemers tijdens corona. De ve...

Lees meer

Crisistijd: reorganiseren of toch een andere mogelijkhei...

Lees meer

Mijn werknemer functioneert niet naar behoren; verbetert...

Lees meer

Hoe moet ik als werkgever omgaan met de verplichting tot...

Lees meer

Arbeidsrecht 2021: de zes belangrijkste wijzigingen

Lees meer

Q&A: corona en vaccineren

Lees meer

Het arbeidsrechtoverzicht van 2020

Lees meer

Leren reorganiseren: het beëindigingstraject

Lees meer

Leren reorganiseren: herplaatsing

Lees meer

Leren reorganiseren: de stoelendans

Lees meer

Leren reorganiseren: uitzonderingen op het afspiegelings...

Lees meer

Leren reorganiseren: het afspiegelingsbeginsel

Lees meer

Leren reorganiseren: de uitwisselbaarheid van functies

Lees meer

Leren reorganiseren: de bedrijfsvestiging

Lees meer

Leren reorganiseren: de peildatum

Lees meer

Oordeel van de bedrijfsarts leidend bij de Poortwachters...

Lees meer

Herfstvakantie tijdens een coronapandemie: intrekken van...

Lees meer

Leren reorganiseren: welke werknemers komen in aanmerkin...

Lees meer

Leren reorganiseren: het sociaal plan

Lees meer

Herfstvakantie tijdens een coronapandemie: loon tijdens ...

Lees meer

Leren reorganiseren: Wet melding collectief ontslag

Lees meer

Leren reorganiseren: de rol van de ondernemingsraad, per...

Lees meer