Leren reorganiseren: welke werknemers komen in aanmerking voor ontslag?

Sectie Arbeidsrecht

Sectie Arbeidsrecht

Geplaatst op

2 minuten

In het vijfde artikel van de ‘Leren-reorganiseren’-reeks hebben wij het sociaal plan behandeld. Hierin hebben wij uitgelegd hoe de gevolgen van een reorganisatie in een sociaal plan kunnen worden opgenomen en opgevangen. Ook hebben wij besproken dat het op grond van de wet niet verplicht is om een sociaal plan op te stellen. Maar, de praktijk leert dat er vaak wel een sociaal plan gesloten wordt om een reorganisatie sneller en soepeler te laten verlopen. Maar wie treft de reorganisatie? Oftewel: welke werknemers komen in aanmerking voor ontslag? Omdat u zich aan een aantal spelregels moet houden, kunt u deze werknemers niet zelf kiezen. Vandaag staan wij kort stil bij de vraag welke werknemers in aanmerking komen voor ontslag en welke spelregels daarbij een rol spelen. Na de korte introductie van vandaag, zullen deze spelregels in de komende zeven artikelen uitgebreid worden besproken.

Spelregels ontslagvolgorde

Bij een reorganisatie is het belangrijk om de financiële (personeels)gevolgen inzichtelijk te krijgen. Aan gedwongen ontslagen hangt namelijk een prijskaartje. Denk bijvoorbeeld aan het betalen van de transitievergoeding en/of aanvullende vergoeding uit het sociaal plan. Dit ‘prijskaartje’ is voor iedere werknemer anders en hangt af van de werknemers van wie u afscheid gaat nemen.

Maar van welke werknemers moet u afscheid nemen? Dit bepaalt u aan de hand van een aantal spelregels, die ik hieronder – in het kort – zal bespreken.

 

Peildatum

Indien u van plan bent te reorganiseren, dient u het volledige personeelsbestand in beeld te brengen. Dit doet u door de ‘peildatum’ vast te stellen. Op deze peildatum wordt in feite een ‘foto’ gemaakt van uw personeelsbestand. Hoe deze peildatum wordt bepaald, leggen wij u graag uit in het negende artikel uit de ‘Leren reorganiseren’-reeks. Dit artikel zullen wij op dinsdag 20 oktober 2020 publiceren.

 

Bedrijfsvestiging

Wanneer u overgaat tot een reorganisatie, moet worden beoordeeld binnen welke bedrijfsvestiging(en) gereorganiseerd gaat worden. In het achtste artikel in de ‘Leren reorganiseren’-reeks wordt de bedrijfsvestiging in het kader van de reorganisatie op donderdag 22 oktober 2020 met u besproken.

 

Uitwisselbare functies

Vervolgens dient u de ‘uitwisselbare functies’ vast te stellen waarbinnen de ontslagen vallen. Het vaststellen van de uitwisselbaarheid van functies blijkt in de praktijk niet zo eenvoudig. In het negende artikel in de ‘Leren reorganiseren’-reeks leggen wij u op dinsdag 27 oktober 2020 uit wat er onder ‘uitwisselbare functies’ wordt verstaan en hoe dit wordt bepaald.

 

Afspiegelingsbeginsel

Om de kosten in kaart te brengen, dient u te bepalen welke werknemers voor ontslag in aanmerking komen. Deze werknemers bepaalt u aan de hand van het ‘afspiegelingsbeginsel’. Een voor veel mensen bekende term, maar in de praktijk een complexe beoordeling. In het tiende artikel in de ‘Leren reorganiseren’-reeks wordt op donderdag 29 oktober 2020 het afspiegelingsbeginsel met u besproken.

 

Uitzonderingen afspiegelingsbeginsel

In een aantal bijzondere situaties kunt u van het afspiegelingsbeginsel afwijken. Wanneer dit mogelijk is en wat hiervoor is vereist, laten wij u graag op 3 november 2020 weten, in ons elfde artikel in de ‘Leren reorganiseren’-reeks.

 

Stoelendans

Het kan voorkomen dat het afspiegelingsbeginsel werknemers aanwijst voor ontslag waar u geen afscheid van wil nemen. In deze situatie biedt de ‘stoelendans’ mogelijk een escape. Wat deze stoelendans inhoudt en wanneer u deze stoelendans kunt inzetten, bespreken wij graag in het twaalfde artikel uit de ‘Leren reorganiseren’-reeks op donderdag 5 november 2020.

 

Herplaatsing

Voordat u overgaat tot het verlenen van ontslag, moet eerst worden onderzocht of de aangewezen werknemer nog kan worden herplaatst in een andere passende functie binnen de organisatie. De ins en outs van herplaatsing worden besproken in het dertiende artikel uit de ‘Leren reorganiseren’-reeks op dinsdag 10 november 2020.

Zoals u kunt lezen, zijn er behoorlijk wat spelregels waar u rekening mee dient te houden. De komende weken zullen wij deze spelregels nader voor u toelichten.

Heeft u nog vragen over de ´Leren-reorganiseren-reeks of kunnen wij u hierbij van dienst zijn? Neem dan gerust contact met ons op via het telefoonnummer: 0344 677 188 of via het e-mailadres: info@bierman.nl.

Artikelenreeks 'Leren reorganiseren'
Op dinsdag 20 oktober 2020 zal het zevende artikel in de ‘Leren organiseren’-reeks verschijnen. In dit artikel praten wij u bij over de `peildatum`.

Mag ik de vakantieaanvraag van mijn werknemer weigeren?

Gerelateerd bericht:

Mag ik de vakantieaanvraag van mijn werknemer weigeren?