Crisistijd: reorganiseren of toch een andere mogelijkheid?

Sectie Arbeidsrecht

Sectie Arbeidsrecht

Geplaatst op

3 minuten

Hoe staat uw onderneming ervoor als de coronasteunmaatregelen van de overheid eindigen? Kunt u uw onderneming dan gezond voortzetten of moet u aanzienlijk snijden in de kosten? Een toekomstvisie is op dit moment van groot belang voor het voortbestaan van uw onderneming. Kom dus nu in actie en zorg dat uw organisatie gezond wordt of blijft. Hoe u dat doet en met welke mogelijkheden, bespreek ik in dit artikel.

Mogelijkheden voor een gezonde onderneming

De coronacrisis en de aanhoudende strenge maatregelen bezorgen veel ondernemers zware tijden. De overheid probeert ondernemers een reddingsboei toe te werpen in de vorm van verschillende steunmaatregelen, zoals maatregelen die tegemoetkomen in de personeelskosten (NOW), in noodzakelijke kosten (TONK) of vaste lasten (TVL) en belastingmaatregelen. Maar deze steunmaatregelen zijn vaak ontoereikend, gelimiteerd en eindigen. Gevolg: veel ondernemers moeten in de kosten gaan snijden.

U heeft meerdere mogelijkheden om uw onderneming gezond te maken of te houden. Voordat u bepaalde stappen onderneemt, is het van belang om inzicht te krijgen in de verschillende mogelijkheden. Zo kan een reorganisatie of een akkoordaanbieding onder de nieuwe WHOA (Wet homologatie onderhands akkoord) een optie zijn. Voor beide thema’s hebben wij een speciale themapagina ingericht. Klik hier voor reorganiseren en klik hier voor de WHOA. Andere opties zijn een gehele herstructurering en/of een gedeeltelijke overname van uw onderneming.

Per geval zal gekeken moeten worden wat de beste mogelijkheid is. Iedere onderneming heeft zo haar eigen problemen en/of financiële middelen. Wilt u (ook na de crisis) een gezonde onderneming? Bestudeer dan nu al de verschillende mogelijkheden en maak een plan van aanpak voor de toekomst. Onze professionals kunnen u hier uiteraard bij van dienst zijn.

Reorganisatie (besparen personeelskosten)

Ondanks dat er verschillende mogelijkheden zijn om uw onderneming gezond door de crisis heen te helpen, zal het besparen op personeelskosten vaak de eerste stap zijn. Als we spreken over het besparen op personeelskosten, wordt meestal de link gelegd met een reorganisatie. Uiteraard is een reorganisatie een belangrijk middel om de personeelskosten te beperken, maar u kunt ook eerst andere maatregelen toepassen die minder ingrijpend zijn.

Minder ingrijpende maatregelen zijn bijvoorbeeld:

  • werknemers natuurlijk te laten afvloeien (het niet verlengen van arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd, niet meer te werken met uitzendkrachten, afscheid te nemen van werknemers die de AOW-gerechtigde leeftijd al hebben bereikt en/of een vacaturestop);
  • werknemers te detacheren naar een inlener;
  • met uw werknemers een (tijdelijk) loonoffer overeenkomen.

Let daarbij op dat sommige maatregelen slechts van tijdelijke aard zijn. Als u werknemers detacheert naar een inlener, blijven deze werknemers wel bij u in dienst (ook als de detachering eindigt). Daarbij komt dat u niet eenzijdig een beslissing mag nemen om de werknemers te detacheren of een loonoffer toe te passen. Voor beide maatregelen heeft u instemming van de werknemers nodig.

Aangezien bij de minder ingrijpende maatregelen nog het een en ander komt kijken en de maatregelen vaak van tijdelijke aard zijn, wordt doorgaans in een vroeg stadium toch gekozen voor een reorganisatie. Bij een reorganisatie komt veel kijken en een goede voorbereiding is het halve werk. Wilt u meer weten over een reorganisatietraject en welke stappen u moet nemen? Bekijk dan onze themapagina Leren Reorganiseren. Hier vindt u onder andere een stappenplan met handleiding.

Let op! Een reorganisatie beperkt de loonkosten, maar bij een reorganisatie komen ook kosten kijken. Denk bijvoorbeeld aan de vergoeding die u aan de werknemers moet betalen voor het beëindigen van de arbeidsovereenkomsten. Zijn deze kosten te hoog, dan kan een alternatieve maatregel zoals hierboven omschreven een betere optie zijn.

 

Reorganisatie en de NOW

Veel ondernemers hebben de afgelopen periode een NOW-regeling (1.0, 2.0 of 3.0) aangevraagd. Voordat u overgaat tot een reorganisatie, is het belangrijk om te weten dat de daling van de loonsom ook gevolgen kan hebben voor de NOW-subsidie. Dit geldt voor NOW-regeling 1.0 en/of 2.0, waar nadrukkelijk in is opgenomen dat ontslagen zo veel als mogelijk voorkomen moeten worden. De NOW-regelingen 1.0 en/of 2.0 spreken over boetes die in rekening worden gebracht bij ondernemers. Zo wordt de subsidie in NOW-regeling 1.0 met 150% van de loonsom van de bedrijfseconomische ontslagen gekort en in NOW-regeling 2.0 met 100% van de loonsom van de bedrijfseconomische ontslagen (bij 20 werknemers of meer kon er nog sprake zijn van een extra korting van 5%).

Voor NOW-regeling 3.0 geldt geen ’boete’ meer. In plaats daarvan heeft de overheid gekozen voor vrijstellingspercentages voor de loonsomdaling, waarbij het niet alleen gaat om loonsomdalingen vanwege ontslag, maar om alle loonsomdalingen.

  • Voor de daling van de loonsom in de periode(s) oktober 2020 tot januari 2021 of januari 2021 tot april 2021 geldt een vrijstellingspercentage van 10%.
  • Voor de daling van de loonsom in de periode april 2021 tot juli 2021 geldt een vrijstellingspercentage van 20%.

NOW-regeling 3.0 biedt ondernemers dus meer mogelijkheden om over te gaan tot een reorganisatie zonder een ‘boete’ (en dus korting op de NOW-subsidie) opgelegd te krijgen.

Denk nu aan uw toekomst

Wacht niet te lang en kom nu in actie om uw onderneming gezond door de crisis heen te helpen. Onze professionals kunnen u informeren over de verschillende maatregelen om vervolgens samen met u tot de beste oplossing te komen. Heeft u nog vragen over een reorganisatie, herstructurering en/of insolventieprocedure neem dan contact met ons op via info@bierman.nl of 0344 – 677 188.

Proeftijd: een checklist

Gerelateerd bericht:

Proeftijd: een checklist