Consultatie besloten vennootschap met maatschappelijk doel (BVm) gestart

J. (Janneke) Braat

J. (Janneke) Braat

Geplaatst op

1 minuten

Op 9 maart 2021 heeft het Ministerie van Economische Zaken een aanzet voor een wettelijke regeling over de besloten vennootschap met maatschappelijk doel (BVm) ter consultatie gelegd. Tot 30 april 2021 kan hierop worden gereageerd.

Naar aanleiding van de brief van de Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat van 10 juli 2020 aan de Tweede Kamer schreven wij eerder een blog. In dat artikel gingen wij in op de kenmerken waaraan de beoogde wettelijke regeling over de BVm zou moeten voldoen. Het doel van die regeling is de erkenning en betere herkenning van maatschappelijke ondernemingen (voorheen ook wel sociale ondernemingen geheten) die toebehoren aan een besloten vennootschap. Ondernemingen kunnen er straks zelf voor kiezen of ze als besloten vennootschap ook een BVm willen worden of niet.

Volgens het consultatiedocument zou dit de maatschappelijke onderneming bij opdrachtgevers, financiers, afnemers en andere betrokkenen of belanghebbenden beter voor het voetlicht brengen.

Dit consultatiedocument is op zichzelf geen wetsvoorstel en bevat dus geen concrete wettekst. Het is een aanzet voor een wettelijke regeling voor de BVm en betreft een uitwerking van de eerder genoemde brief van de Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat. De aanzet is (slechts) opgebouwd uit onderwerpen en onderdelen die voor het wetsvoorstel nodig zijn. Per onderwerp is aangegeven wat de onderdelen voor het wetsvoorstel zullen zijn en is een beknopte toelichting gegeven.

De uitgebreide toelichting zal worden gegeven in de Memorie van Toelichting bij het wetsvoorstel zelf. Beoogd is nog steeds (net als afgelopen zomer) om een aparte (BVm-)wet in het leven te roepen en dus geen wijzigingen in het Burgerlijk Wetboek door te voeren. Met de BVm wordt dus geen nieuwe, aparte vennootschap als rechtspersoon geïntroduceerd of een modaliteit daarop. De BVm blijft een besloten vennootschap die aan het zogenaamde BV-recht als omschreven in Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek moet voldoen. De fiscale status van en de fiscale gevolgen voor BVm zijn gelijk aan die van de BV.

De consultatie is een belangrijke concrete stap op weg naar het wetsvoorstel. Tot 30 april 2021 kan op consultatiedocument worden gereageerd.

Wij houden de ontwikkelingen met betrekking tot de BVm nauwlettend in de gaten en houden u vanzelfsprekend op de hoogte. Mocht u op dit moment al vragen hebben en/of overleg wensen, schroom dan niet om contact met ons op te nemen. 

Wet bestuur en toezicht – deel 7 (aansprakelijkheid); bestuurders en toezichthouders bereid u voor!

Gerelateerd bericht:

Wet bestuur en toezicht – deel 7 (aansprakelijkheid); bestuurders en toezichthouders bereid u voor!