Arbeidsrecht 2021: de zes belangrijkste wijzigingen

Sectie Arbeidsrecht

Sectie Arbeidsrecht

Geplaatst op

3 minuten

Corona of geen corona: het arbeidsrecht staat nooit stil. Ook het jaar 2021 brengt de nodige arbeidsrechtelijke veranderingen met zich mee. Om ervoor te zorgen dat u hierop goed voorbereid bent, bespreek ik in onderstaand overzicht de belangrijkste zes wijzigingen.

Verhoogd minimumloon

Ieder jaar wordt het wettelijk minimum(jeugd)loon aangepast. Voor 21 jaar en ouder was het wettelijk minimumloon per 1 juli 2020 vastgesteld op € 1.680,-- bruto per maand. Met ingang van 1 januari 2021 is dit verhoogd naar € 1.684,80 bruto per maand. Uiteraard is ook het wettelijk minimum(jeugd)loon per week, dag en uur vastgesteld. Deze specifieke bedragen kunt u raadplegen op de site van de Rijksoverheid.

Maximale transitievergoeding

Wanneer een werkgever afscheid wil nemen van een werknemer, is in de regel de wettelijke transitievergoeding verschuldigd. De hoogte van deze transitievergoeding is gemaximeerd. Hierdoor zal een werknemer niet meer dan de maximale transitievergoeding ontvangen (tenzij in een vaststellingsovereenkomst anders wordt overeengekomen). Bijna ieder jaar wordt de hoogte van de maximale transitievergoeding verhoogd. Zo ook in 2021.

In 2020 was de hoogte van de maximale transitievergoeding € 83.000,-- bruto (of maximaal één jaarsalaris). In 2021 is dit bedrag verhoogd naar € 84.000,-- bruto (of maximaal één jaarsalaris). Wanneer de arbeidsovereenkomst eindigt op 1 januari 2021 of later, dan geldt deze “nieuwe” maximale transitievergoeding.

Vaste (onbelaste) reiskostenvergoedingen

De coronacrisis en het advies van de overheid om zoveel mogelijk thuis te werken heeft ook gevolgen voor de vaste (onbelaste) reiskostenvergoedingen voor werknemers. Door het thuiswerken is het reispatroon van de werknemers veranderd. Hierdoor mag veelal de vaste onbelaste reiskostenvergoeding niet langer voldaan worden. Dit was vanwege de coronacrisis niet wenselijk, waardoor in 2020 de vaste reiskostenvergoeding nog onbelast mocht worden doorbetaald.

Aan het eind van 2020 werd bekend dat de uitzondering voor de vaste (onbelaste) reiskostenvergoeding in verband met de coronacrisis per 1 januari 2021 zou komen te vervallen. Per 1 januari 2021 zou de vaste reiskostenvergoeding niet meer onbelast doorbetaald mogen worden aan werknemers die, vanwege het coronavirus, (bijna) volledig thuis werkten. Toch kwam het kabinet hierop terug en is de uitzondering verlengd tot 1 februari 2021.

Werkgevers mogen in ieder geval tot die datum de bestaande vaste reiskostenvergoeding onbelast blijven doorbetalen, ook al worden deze reiskosten niet meer (volledig) gemaakt.

De nieuwsberichten dat de lockdown mogelijk verlengd gaat worden, doen vermoeden dat deze uitzondering ook verlengd zal gaan worden. Deze maand neemt het kabinet een besluit over de vraag hoe er vanaf 1 februari 2021 om moet worden gegaan met de onbelaste vaste reiskostenvergoedingen. Wordt dus vervolgd.

Termijn accepteren arbeidsomvang oproepovereenkomst

Op 1 januari 2020 is de Wet Arbeidsmarkt in Balans (hierna: “WAB”) ingevoerd. Op basis van de WAB is een werkgever verplicht om een aanbod van vaste arbeidsomvang aan te bieden aan werknemers met een oproepcontract die minimaal 12 maanden in dienst zijn. Het aanbod van de vaste arbeidsomvang moet minimaal het gemiddeld aantal gewerkte uren over de 12 voorafgaande maanden zijn.

Met ingang van 1 juli 2021 wordt hieraan toegevoegd dat het aanbod van de werkgever één maand geldig is. Als de werknemer na één maand en één dag op het aanbod terugkomt, is het te laat en is het aanbod komen te vervallen.

Wanneer de werknemer het aanbod tijdig heeft geaccepteerd moet de “nieuwe” arbeidsomvang ingaan op uiterlijk de eerste dag van de 15e maand.

Adequate pensioenregeling payrollwerknemers

De WAB heeft ook veel veranderingen meegebracht voor payrollwerknemers. Vanaf 1 januari 2021 hebben payrollwerknemers ook recht op “een adequate pensioenregeling”. Deze verplichting is door inwerkingtreding van de WAB vastgelegd in de ‘Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs’ (“WAADI”). Deze bepaling maakt dat de payrollwerkgever moet zorgen voor een adequate pensioenregeling voor payrollwerknemers.

Wanneer is er sprake van een adequate pensioenregeling?

  • Als voor payrollwerknemers dezelfde basispensioenregeling geldt als voor werknemers in gelijke of gelijkwaardige functies die in dienst zijn bij de inlener of;
  • als die er niet zijn, voor werknemers werkzaam in gelijke of gelijkwaardige functies binnen de sector.

Als aansluiting bij een pensioenregeling van de inlener of sector niet mogelijk is, dan moet het payrollbedrijf met ingang van 1 januari 2021 zelf zorgen voor een adequate pensioenregeling.

Compensatieregeling transitievergoeding bij bedrijfsbeëindiging

Vanaf 1 april 2020 kunnen werkgevers compensatie aanvragen voor de transitievergoeding die is betaald aan langdurig arbeidsongeschikte werknemers vanaf 1 juli 2015. Per 1 januari 2021 kunnen kleine werkgevers of diens nabestaanden echter ook compensatie aanvragen bij het UWV voor de betaalde transitievergoeding als gevolg van pensionering of overlijden van de werkgever. Let wel op, er moet ook aan de gestelde voorwaarden worden voldaan. Deze voorwaarden kunt u raadplegen op de site van de Rijksoverheid.

Kickstart 2021 – Gratis sparringsessie van 15 minuten
Wilt u weten wat bovengenoemde wetswijzigingen voor u (en uw organisatie) betekenen? Vraag dan een gratis online sparringsessie aan bij één van onze arbeidsrechtspecialisten. In een kwartier tijd bekijkt en bespreekt één van onze specialisten samen met u uw positie. Zij kunnen eenvoudig online meekijken bij vragen over onder andere contracten en bepalingen. Sparringsessie inplannen? Stuur dan een app naar onze arbeidsrechtspecialisten via: 06 13 86 89 16.

Waarom het Deliveroo-arrest belangrijk is voor ondernemers met zzp’ers

Gerelateerd bericht:

Waarom het Deliveroo-arrest belangrijk is voor ondernemers met zzp’ers