Mijn werknemer meldt zich ziek: wat nu?

D. (Demi) van Helden

D. (Demi) van Helden

Geplaatst op

3 minuten

Het ziektetraject van een werknemer begint meestal met een ziekmelding. In dat kader is het verstandig om een verzuimreglement op te stellen voor je organisatie. In dit reglement leg je vast hoe, voor welk tijdstip en bij wie werknemers zich moeten ziek melden. Ook kan je in het reglement afspreken waar en wanneer de werknemer bereikbaar moet zijn. Heb je geen verzuimreglement (tip: download hier een voorbeeld verzuimreglement dat je kan implementeren!) binnen jouw organisatie, dan zijn dit soort afspraken over de omgang met ziekmeldingen niet vastgelegd. De werknemer moet zich dan zo snel mogelijk ziek melden.

 

Wat mag ik vragen wanneer een werknemer zich ziek meldt?

Als een werknemer zich ziek meldt, mag je vragen naar de verwachte duur van het verzuim. Ook mag je vragen welke werkzaamheden de werknemer eventueel wel nog zou kunnen uitvoeren, of de ziekte verband houdt met een arbeidsongeval en of er sprake is van een verkeersongeval waarvoor een ander aansprakelijk zou kunnen zijn.

Je mag de werknemer niet vragen naar de aard en oorzaak van de ziekte. Doe je dit wel, dan is de werknemer niet verplicht om antwoord te geven. Hoewel de werknemer dus kan weigeren om antwoord te geven, is het verstandiger om überhaupt niet te vragen naar de klachten van de werknemer. Het gaat hier namelijk om medische gegevens van de werknemer. Je mag dus ook niet vastleggen waarom een werknemer ziek is (ook niet als de werknemer zelf vertelt welke klachten hij ervaart).

Moet ik de ziekmelding doorgeven aan het UWV?

Je hoeft de werknemer pas ziek te melden bij het UWV als de werknemer 42 weken ziek is. Als het dienstverband eindigt tijdens de ziekte van de werknemer, meld je de werknemer ziek op de laatste dag van het dienstverband. Belangrijk om te weten: voor oudere werknemers die voormalig werkloos waren, zwangere werknemers en werknemers die ziek zijn na de bevalling gelden aparte regels.

Moet ik de bedrijfsarts inschakelen?

Wanneer je als werkgever te maken krijgt met een zieke werknemer, ben je verplicht je te laten begeleiden door een deskundige. Om dit mogelijk te maken, dien je een overeenkomst – het basiscontract – af te sluiten met een arbodienst of een zelfstandige bedrijfsarts. In het basiscontract wordt onder andere geregeld hoe en wanneer je een zieke werknemer bij de arbodienst of bedrijfsarts moet melden.

De bedrijfsarts beoordeelt of de desbetreffende werknemer arbeidsongeschikt is en, zo ja, in welke mate. Als werkgever mag je dit niet zelf beoordelen. Verder geeft de bedrijfsarts advies over de re-integratie van de werknemer. Belangrijk is dat de bedrijfsarts geen medische gegevens van de werknemer met je mag delen. De bedrijfsarts mag je alleen inlichten over de mate van arbeidsongeschiktheid en zaken die van belang zijn voor de re-integratie van de werknemer, zoals de mate waarin de werknemer kan worden belast.

In sommige gevallen kan het voorkomen dat de huisarts en de bedrijfsarts een tegenstrijdig oordeel geven over de arbeidsongeschiktheid van de werknemer. In dat geval is het oordeel van de bedrijfsarts leidend. Ben je het niet eens met het oordeel van de bedrijfsarts, dan kun je een deskundigenoordeel bij het UWV aanvragen. De werknemer kan, naast een deskundigenoordeel, ook een second opinion vragen bij een andere bedrijfsarts.

Een goede start van het ziektetraject begint dus bij een goede aanpak van de ziekmelding. Een verzuimprotocol kan daarom uitkomst bieden. Verder is het belangrijk om de bedrijfsarts in te schakelen en de privacy van de werknemer te respecteren. Hiermee leg je een goede basis voor de omgang met ziekteverzuim binnen jouw organisatie.

Naast de ziekmelding krijg je als werkgever ook met andere uitdagingen te maken. In de volgende blog sta ik stil bij de regels die voor werkgevers gelden bij de omgang met zieke werknemers.

Bij een langdurig ziektetraject komt er een hoop op werkgevers af. Wat mag en moet je vragen (voor een kloppend dossier)? Hoe werkt loondoorbetaling? Wat kan je doen als een werknemer niet geheel eerlijk is over zijn ziekte en beperkingen? Waar moet je op letten bij de re-integratie van de desbetreffende werknemer? En wat zijn de consequenties bij het niet-naleven van de regels?

Speciaal voor werkgevers schrijft Demi van Helden de blogreeks ‘De zieke werknemer: alles wat je als werkgever moet weten’. Iedere week zoomt zij in op een onderdeel van het ziektetraject.

Blog 1: Mijn werknemer meldt zich ziek: wat nu?
Blog 2: Ik heb twijfels over de ziekte van mijn werknemer. Wat kan ik doen?
Blog 3: Zieke werknemers en vakantiedagen; hoe zit dat eigenlijk?
Blog 4: Loondoorbetalingverplichting bij ziekte: dit zijn de regels

 

Loondoorbetalingsverplichting bij ziekte: dit zijn de regels

Gerelateerd bericht:

Loondoorbetalingsverplichting bij ziekte: dit zijn de regels