Conditielijst (term sheet)

J.M.A.J. (Johan) Thielen

J.M.A.J. (Johan) Thielen

Geplaatst op

2 minuten

Een belangrijk (meestal) tweede transactiedocument in het M&A proces is een conditiebrief of conditielijst, in het Engels ook wel een term sheet genoemd. Bij gebrek aan een goed Nederlands woord, wordt in Nederland vrijwel altijd de Engelse benaming term sheet gebruikt. Nadat een geheimhoudingsovereenkomst (non-disclosure agreement, in het kort: NDA) is gesloten en vóórdat afspraken verder in beton worden gegoten, wordt een term sheet opgesteld. Een term sheet is vaak opgezet als een ‘kaal’ puntsgewijs overzicht van de modaliteiten van een deal dat als leidraad voor de onderhandelingen tussen koper en verkoper is bedoeld. Dit transactiedocument wordt vaak gebruikt bij standaardtransacties en in de wereld van venture capital (investeringen in start and scale ups) en minder vaak bij strategische overnames.

In deze blog komen kort de belangrijkste aandachtspunten die een rol spelen bij (het opstellen of beoordelen van) een term sheet aan bod.

Inhoud term sheet

In een term sheet staan doorgaans de volgende modaliteiten van een deal opgesomd:

 • partijen;
 • hoogte investering;
 • doel investering;
 • aantal en soort aandelen;
 • prijs per aandeel;
 • waardering bedrijf;
 • stemrecht;
 • meesleeprecht- en plicht (drag en tag along);
 • bescherming anti-verwatering (anti dilution protection);
 • (periode) vervreemdingsverbod (lock-up);
 • management(vergoeding);
 • recht op afgevaardigde bestuursvergaderingen;
 • recht op benoeming lid Raad van Commissarissen;
 • dividendbeleid;
 • recht op informatie;
 • exclusiviteit onderhandelingen;
 • geheimhouding;
 • recht op en voorbehoud met betrekking tot het resultaat van een boekenonderzoek (due diligence, in het kort DD);
 • voorbehouden (conditions precedent);
 • (overige) benodigde transactiedocumentatie;
 • exclusiviteit;
 • verwachte closingdatum;
 • geldigheidstermijn;
 • toepasselijk recht en bevoegde rechter (rechts- en forumkeuze).Term sheet, MoU en LoI; één pot nat?

De termen term sheet, een memorandum of understanding (MoU) en een letter of intent (LoI) worden in de praktijk vaak door elkaar gebruikt en gehaald. Zijn er verschillen tussen deze termen of is het inderdaad één pot nat? De verschillen zijn – kort gezegd – subtiel. Een LoI is een intentieverklaring die vaak is opgesteld in de vorm van een contract. Let op, partijen “spreken hun intentie om tot een deal te komen uit” in een LoI en “zijn de deal (nog) niet overeengekomen”, ondanks de contractsvorm. Een MoU is een (voor-)overeenkomst, waarin de essentiële punten waar partijen overeenstemming hebben bereikt, worden vastgelegd. Een term sheet is een puntsgewijs overzicht van de belangrijkste voorwaarden om tot de deal te komen en vormt de basis om verder te onderhandelen over de deal. Een transactiedocument kan als kop of titel MoU of LoI hebben, maar de inhoud van een term sheet hebben. Uiteindelijk is in Nederland de inhoud (en niet de vorm) bepalend voor de kwalificatie van een transactiedocument (ook wel substance over form genoemd).

 

Term sheet; bindend of niet-bindend?

Het idee van een term sheet is dat dit transactiedocument (behoudens specifiek bepalingen die met name zien op het M&A proces en de onderhandelingen daarbinnen, zoals geheimhouding, exclusiviteit, rechts- en forumkeuze) geen juridisch bindende afspraken bevat, maar slechts leidend is voor de onderhandelingen tussen verkoper en koper. Zeg echter nooit nooit. Het is dus verstandig om dit ook expliciet op te nemen. Denk bovendien goed na over welke condities u in deze fase wil opnemen en hoe u die wil formuleren in de term sheet. Dit kan u anders wel eens duur komen te staan.

Heeft u een term sheet nodig of wilt u een term sheet laten beoordelen? Onze M&A-specialisten assisteren u daar graag bij.

 

New call-to-action


Disclaimer

Deze blog bevat geen compleet overzicht van de inhoud van dit transactiedocument (term sheet) en is daarom geenszins uitputtend bedoeld. De exacte inhoud van dit transactiedocument is afhankelijk van meer factoren, waaronder de aard en omvang van de transactie en de specifieke rol (de target, de koper of de verkoper). In tegenstelling tot de inhoud van deze blog (waarin slechts algemene informatie wordt gegeven), is en blijft het opstellen van een transactiedocument maatwerk. Geen twee van dezelfde soort transactiedocumenten zijn ooit identiek. Bierman Advocaten is op geen enkele wijze aansprakelijk voor de inhoud van deze informatie.

Na levering (post closing)

Gerelateerd bericht:

Na levering (post closing)