(Juridisch) boekenonderzoek rapport - (Legal) due diligence report

J.M.A.J. (Johan) Thielen

J.M.A.J. (Johan) Thielen

Geplaatst op

3 minuten

Nadat een intentieovereenkomst (letter of intent, in het kort: LoI) wordt ondertekend en vóórdat een koopovereenkomst (share purchase agreement, in het kort: SPA) wordt gesloten, wordt een (juridisch) boekenonderzoek, in het Engels ook wel (legal) due diligence (DD) genaamd, uitgevoerd. Tijdens een DD wordt (veelal door koper) de onderneming van verkoper (de target) binnenstebuiten gekeerd. Het DD is een essentieel onderdeel van het M&A proces en een must voor een succesvolle deal. De uiteindelijke bevindingen hiervan worden vastgelegd in een DD-rapport. Dit vierde transactiedocument zal in deze blog aan bod komen.

 

Doel

De deal beklinken met enkel een handdruk en op elkaar vertrouwen is (al lang) niet (meer) voldoende. Koper wil zoveel mogelijk weten van de target om later niet voor nare verrassingen te komen te staan. Door het uitvoeren van een DD kan (beter) worden vastgesteld wat de (aandelen van de) target waard zijn en worden de risico’s en kansen op tijd in kaart gebracht.

Onderzoeksplicht vs mededelingsplicht

 In kleinere deals (met een lagere dealwaarde) komt het nog weleens voor dat wordt afgezien van een (materieel) DD. Dit kan koper in een later stadium duur komen te staan als er nog lijken uit de kast komen. In de rechtspraak is bepaald dat op koper een onderzoeksplicht rust die tegenover de mededelingsplicht van verkoper staat. Tijdens het DD spelen deze plichten een belangrijke rol. Wat is de reikwijdte van de onderzoeks- en mededelingsplicht? Hoewel in beginsel het uitgangspunt is dat de mededelingsplicht van verkoper zwaarder weegt dan de onderzoeksplicht van koper, is het spreekwoord beter voorkomen dan genezen op het uitvoeren van een DD zeker van toepassing. 

Omvang

Hoe omvangrijk een DD is, hangt van verschillende factoren af. Bijvoorbeeld van de hoogte van de koopprijs en de aard van de onderneming. Koper en Verkoper stellen de omvang van het DD (vaak in een LoI al) vast. Gangbaar zijn een financieel, fiscaal en juridisch DD.

Het traditionele DD wordt ingelast door koper. Een andere variant is de zogenaamde vendor due diligence (VDD) waar niet koper, maar juist verkoper het DD uitvoert. Een VDD wordt veelal uitgevoerd met het oog op het ‘verkoopklaar’ maken van de target. Voor verkoper biedt dit voordelen, zoals regie over het verkoopproces, korter tijdspad, opdrijven prijs, lagere kosten, minder garanties en vrijwaringen.

(Virtual) Data Room

Zodra de omvang van het DD is vastgesteld door koper en verkoper, kunnen de verschillende adviseurs aan de slag gaan. Een kamer (room) vol met ordners met (vertrouwelijke) informatie (data) waar (de verschillende adviseurs van) koper dagen en avonden doorbrengen, heeft geleid tot de (oorspronkelijke) betekenis van de benaming data room, maar behoort inmiddels tot het verleden. Tegenwoordig wordt er gebruik gemaakt van een Virtuele Data Room (VDR). De VDR wordt ingericht door verkoper op basis van de vragenlijst (questionnaire) van koper en heeft verschillende functies en mogelijkheden (zoals toegang per persoon per soort DD/document, chatfunctie, USB-stick met alle documentatie erop, enz.). Nadat de VDR is “gevuld” door verkoper, kan (kunnen de adviseurs van) koper aan de slag. Het DD bestaat niet alleen uit het bestuderen van de inhoud van de VDR, maar bijvoorbeeld ook uit het stellen van vragen aan verkoper door middel van een Q&A en het interviewen van het management van de target.

Legal DD

De volgende aspecten zijn vaak onderwerp van een DD:

 • vennootschappelijke aangelegenheden;
 • financiering en zekerheden;
 • (commerciële) overeenkomsten;
 • personeel;
 • (on)roerende zaken;
 • intellectuele eigendomsrechten;
 • (dreigende) procedures en geschillen;
 • verzekeringen;
 • vergunningen en subsidies;
 • milieu;
 • mededinging. 

Deze aspecten hebben betrekking op verschillende (rechts-)gebieden. Dit is ook gelijk de reden dat een DD wordt uitgevoerd door een team van advocaten (van een full service kantoor als Bierman Advocaten) met ieder hun eigen expertise en specialisme.

DD-rapport

Na afronding van het DD door het DD-team, worden de uitkomsten daarvan verwerkt in een DD-rapport. De uitkomsten zijn onder meer bepalend voor de koers van de onderhandelingen en de inhoud van de SPA. Denk daarbij aan een aanpassing van de koopprijs, extra garanties, vrijwaringen en/of zekerheden. Het kan zelfs ook voorkomen dat koper afziet van de koop.

Wilt u een (V)DD (laten) uitvoeren? Onze M&A-specialisten assisteren u daar graag bij.  

New call-to-action


Disclaimer

Deze blog bevat geen compleet overzicht van de inhoud van dit transactiedocument (het DD-rapport) en is daarom geenszins uitputtend bedoeld. De exacte inhoud van dit transactiedocument is afhankelijk van meer factoren, waaronder de aard en omvang van de transactie en de specifieke rol (de target, de koper of de verkoper). In tegenstelling tot de inhoud van deze blog (waarin slechts algemene informatie wordt gegeven), is en blijft het opstellen van een transactiedocument maatwerk. Geen twee van dezelfde soort transactiedocumenten zijn ooit identiek. Bierman Advocaten is op geen enkele wijze aansprakelijk voor de inhoud van deze informatie.

Non-conformiteit in de praktijk: een auto met gebreken

Gerelateerd bericht:

Non-conformiteit in de praktijk: een auto met gebreken