Terugbetaling van overheidssteun en coronaschulden: hoe gaat u hiermee om?

M.H. (Marike) Boersen

M.H. (Marike) Boersen

Geplaatst op

3 minuten

Door de uitbraak van het coronavirus en de door de overheid verstrekte steunmaatregelen tobben veel bedrijven met flinke schulden. Het terugbetalen van deze schulden is vanwege de enorm gestegen energie- en inkoopprijzen en personeelstekorten op dit moment extra uitdagend. Hoe dient u om te gaan met terugbetaling van deze schulden? Wat kunt u doen als terugbetaling (tijdelijk) niet mogelijk is? Dit en meer bespreken Marike Boersen, Thijmen Ross en Wesley Terhaerdt in deze blog. 

Veel bedrijven zijn behoorlijk geraakt door de coronapandemie en worden op dit moment geconfronteerd met de enorm gestegen energie- en inkoopprijzen. Daardoor zijn ze noodgedwongen schulden aangegaan. Welk soort schuldenlast zien jullie op dit moment veel voorkomen?

Tijdens de coronapandemie was het voor bedrijven mogelijk om 'bijzonder uitstel van betaling' aan te vragen bij de Belastingdienst. Van deze mogelijkheid is massaal gebruikgemaakt. Aan het begin van 2022 hadden al bijna 400.000 bedrijven dit bijzonder uitstel aangevraagd en had de Belastingdienst al voor circa 45 miljard aan uitstel verleend. Veel bedrijven hebben dus hoge fiscale schulden.

Daarnaast konden bedrijven gedurende de coronapandemie gebruikmaken van steunpakketten vanuit de overheid, zoals de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) of de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW). In de praktijk zien wij regelmatig dat bedrijven achteraf te hoge voorschotten TVL- en/of NOW-steun hebben gekregen omdat het daadwerkelijke omzetverlies uiteindelijk niet zo groot was als bij de aanvraag werd verwacht. Die teveel ontvangen steun moet net als de uitgestelde belastingen worden terugbetaald.

De regeling 'bijzonder uitstel van betaling' eindigde op 31 maart 2022. Wat betekent dit in de praktijk en hoe gaat de terugbetaling in zijn werk?

Het einde van de regeling 'bijzonder uitstel van betaling' betekende in de eerste plaats dat voor verschuldigde belastingen na 1 april 2022 geen uitstel van betaling meer werd verleend. Daarnaast betekent het einde van deze regeling een verplichting tot terugbetaling van de uitgestelde belastingen. Voor deze uitgestelde belastingen is een betalingsregeling in het leven geroepen. In augustus 2022 is door de Belastingdienst aangegeven dat de opgebouwde belastingschuld vanaf 1 oktober 2022 in 60 maandelijkse termijnen dient te worden terugbetaald.

Ondertussen is dat beleid iets verder versoepeld. Als aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan, kunnen de volgende verzoeken bij de Belastingdienst worden neergelegd:

  • één keer een betaalpauze van (maximaal) zes maanden;
  • per kwartaal betalen, in plaats van per maand;
  • (maximaal) zeven jaar mogen doen over het afbetalen van de belastingschuld, in plaats van vijf jaar.


Houd er wel rekening mee dat, wanneer gebruik wordt gemaakt van deze versoepelingen, dit gevolgen heeft voor de termijnbedragen en de invorderingsrente. Zo wordt de invorderingsrente hoger bij het inlassen van een betaalpauze.

En hoe zit het met de terugbetaling van teveel ontvangen TVL- en/of NOW-steun?

Terugbetaling van de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) verloopt via de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Als het niet mogelijk is het bedrag in één keer terug te betalen, kan via 'mijn.rvo' een betalingsregeling van 6, 12, 18 of 24 maanden worden aangevraagd. Ook is het mogelijk om in gesprek te gaan over het treffen van een persoonlijke betalingsregeling.

Terugbetaling van de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) verloopt via het UWV. Als het niet lukt om de teveel ontvangen NOW-steun in één keer terug te betalen, kan uitstel van betaling voor (maximaal) 12 maanden worden gevraagd. Ook hierbij is het mogelijk om een betalingsregeling af te spreken. De terugbetaling mag dan worden gespreid over (maximaal) 60 maanden.

De instanties lijken een ruimhartig beleid te voeren bij het terugbetalen van belastingschulden en overheidssteun. Hoe weet een ondernemer nu voor welk beleid hij in aanmerking komt en welk beleid voor hem kan werken?

Op de website van de Belastingdienst, de RVO en het UWV zijn de voorwaarden voor het (versoepeld) beleid te vinden. Daarnaast biedt de Kamer van Koophandel hulp door middel van een adviesteam en kan de boekhouder of accountant aan de hand van financiële gegevens beoordelen of het versoepeld beleid voor een bedrijf uitkomst biedt.

Wat nu als zelfs het versoepeld beleid onvoldoende soelaas biedt? Wat kunnen bedrijven dan nog doen?

Er zijn een aantal instrumenten waarmee de schuldenlast van een bedrijf geherstructureerd kan worden. Denk aan het aanbieden van een akkoord aan schuldeisers, het afdwingen van een aangeboden akkoord bij de rechtbank via de Wet homologatie onderhands akkoord (WHOA), het (tijdelijk) laten verlenen van een surseance van betaling of het realiseren van een doorstart vanuit faillissement. Om deze instrumenten te kunnen toepassen, is één ding van groot belang: kom tijdig in actie en raadpleeg op dat moment ook direct een insolventiespecialist.

En wat als het onverhoopt toch niet lukt om het hoofd boven water te houden?

Als het nu echt niet meer lukt om schulden te betalen en u voorziet dat het fout gaat, meld dan tijdig betalingsonmacht bij de Belastingdienst en het pensioenfonds. In dit kader kan een bedrijf er ook nog goed aan doen zich te oriënteren op de mogelijkheden die er zijn om de onderneming buiten faillissement te beëindigen. Wat er ook gebeurt: blijf de administratie bijhouden en deponeer de jaarrekeningen tijdig.

Tot slot: hebben jullie nog tips voor bedrijven in financieel zwaar weer?

Als er onvoldoende geld is om alle schulden in een bepaalde periode terug te betalen, voldoe dan, indien mogelijk, alle schuldeisers naar rato een gelijk deel. Let er daarbij op dat de Belastingdienst niet wordt overgeslagen. Daarnaast heeft een financier vaak zekerheden bedongen, zoals een pand- en/of hypotheekrecht, waardoor zij feitelijk meer macht heeft om betalingen af te dwingen. Het is dus van belang om in gesprek te blijven met een financier. Geef bij het betalen van facturen géén voorrang aan eigen facturen, zoals bijvoorbeeld managementvergoedingen of facturen van moeder-, dochter- en zusterbedrijven. Dat kan later namelijk leiden tot bestuurdersaansprakelijkheid.

Loop in elk geval niet weg voor de schulden. Maak een actief en haalbaar plan om schulden terug te betalen. Blijf altijd in gesprek met schuldeisers. Vaak is er dan toch nog een oplossing mogelijk.

Heeft u te maken met een (te) hoge schuldenlast en wilt u de mogelijkheden verkennen? Neem dan contact op met één van onze specialisten. Wij denken graag met u mee. 


Dit artikel is gepubliceerd in Rivierenland Business, editie 5/6, januari 2023

Non-conformiteit in de praktijk: een auto met gebreken

Gerelateerd bericht:

Non-conformiteit in de praktijk: een auto met gebreken