Kan ik een overeenkomst met mijn wederpartij beëindigen onder de WHOA?

Sectie Insolventierecht & Herstructurering

Sectie Insolventierecht & Herstructurering

Geplaatst op

2 minuten

Wanneer uw onderneming zich in financieel zwaar weer bevindt, kunnen (lopende) overeenkomsten u als een molensteen rond de nek hangen. De Wet Homologatie Onderhands Akkoord (WHOA) biedt ondernemers, die door een te zware schuldenlast failliet dreigen te raken, de mogelijkheid om lopende overeenkomsten te wijzigen en/of te beëindigen. In dit derde artikel van de WHOA-reeks wordt hierbij stilgestaan.

Wat voor soort overeenkomsten kunnen onder de WHOA gewijzigd/beëindigd worden?

In principe kan iedere lopende overeenkomst onder de WHOA gewijzigd of beëindigd worden. Denk hierbij aan een huurovereenkomst, een leaseovereenkomst of een afnameovereenkomst. Er is echter een belangrijke uitzondering: in de WHOA is expliciet bepaald dat een arbeidsovereenkomst niet kan worden aangetast. Werknemers worden op deze wijze beschermd tegen (eenzijdige) wijziging of opzegging van hun arbeidsovereenkomst. Buiten de WHOA om heeft u als werkgever wel de mogelijkheid om (collectief) ontslag in te zetten in het kader van een reorganisatietraject. Lees hierover meer in onze artikelenreeks Leren reorganiseren.

Hoe werkt het?

De kern is dat u de wederpartij een voorstel kan doen tot wijziging of beëindiging van de overeenkomst. Stemt deze daarmee niet in, dan heeft u de mogelijkheid om de overeenkomst met toestemming van de rechter eenzijdig op te zeggen. Hiervoor dient u - als onderdeel van het goedkeuringsverzoek voor het WHOA-akkoord - bij de rechter een verzoek in te dienen tot het verlenen van toestemming. De rechter zal het verzoek toewijzen als voldaan is aan de voorwaarden dat:

  • uw onderneming in de toestand verkeert waarin het redelijkerwijs aannemelijk is dat deze insolvent zal raken (oftewel het criterium dat uw onderneming failliet dreigt te gaan); en
  • de rechter het akkoord goedkeurt.

De wijziging of beëindiging heeft pas werking vanaf het moment dat het akkoord is goedgekeurd door de rechter tegen een door u gestelde termijn.

Schadevergoeding voor uw wederpartij?

Het kan zijn dat de wederpartij recht heeft op schadevergoeding na tussentijdse beëindiging van de lopende overeenkomst. Of dit het geval is, moet blijken uit de inhoud van de overeenkomst. Deze schadevergoedingsvordering kan betrokken worden in het WHOA-akkoord. Dit brengt met zich mee dat de wederpartij op dat moment stemgerechtigd schuldeiser wordt. Hij krijgt hiermee alle rechten die hem op grond van de WHOA toekomen, waaronder het recht om over het akkoord te stemmen. Ook krijgt hij het recht om de rechter te vragen het goedkeuringsverzoek van het akkoord te weigeren. Over de weigeringsgronden van zo’n verzoek, leest u hier meer. Wanneer u de schadevergoedingsvordering niet in het akkoord betrekt, dan heeft de wederpartij ook niet het recht om over het akkoord te stemmen of om zich tegen het akkoord te verzetten.

Zet tijdig in op een WHOA-traject

De WHOA is een nieuw herstructureringsinstrument die een onderneming in financiële moeilijkheden de mogelijkheid biedt schulden te herstructureren om een faillissement te voorkomen. Ook biedt de WHOA de mogelijkheid om op een gecontroleerde manier tot een afwikkeling van de onderneming te komen. Wel dient dit instrument tijdig te worden ingezet. Bent u benieuwd wat dit instrument kan betekenen voor de voortzetting van uw onderneming of heeft u over het voorgaande vragen? Neem dan gerust contact met ons op. Samen met u kijken wij graag naar de mogelijkheden voor uw onderneming.

Handboek: WHOA bezien vanuit het perspectief van de schuldeiser

De inhoud van dit artikel is afkomstig uit het handboek dat we schreven voor financiële professionals: WHOA bezien vanuit het perspectief van de schuldeiser. Bent u op zoek naar handvatten om als schuldeiser een actieve rol in te nemen of wilt u meer weten over de belangrijkste wettelijke regels? Download dan hier het handboek.


Handboek WHOA

 

De Wet Homologatie Onderhands Akkoord (WHOA)

De Wet Homologatie Onderhands Akkoord (WHOA) is een nieuw herstructureringsinstrument ter voorkoming van faillissementen. Deze wet geeft de schuldenaar de mogelijkheid om zijn schulden vroegtijdig te herstructureren op basis van een akkoord met zijn schuldeisers en daarmee een faillissement af te wenden. Kenmerkend voor een WHOA-akkoord is dat alle schuldeisers na goedkeuring door de rechter gebonden zijn aan het akkoord, óók indien zij niet stemden of niet hebben ingestemd.

Meer informatie over de WHOA is te vinden op onze WHOA-pagina.

Non-conformiteit in de praktijk: een auto met gebreken

Gerelateerd bericht:

Non-conformiteit in de praktijk: een auto met gebreken