Alimentatie en de ondernemer: hoe komt de draagkrachtberekening tot stand?

M.S. (Marith) Vos

M.S. (Marith) Vos

Geplaatst op

2 minuten

Na een echtscheiding is het van belang dat partijen voldoende inkomsten hebben om in hun levensonderhoud én dat van hun kinderen te voorzien. Daarom wordt er bij een scheiding vaak gesproken over partner- en kinderalimentatie. Voor het berekenen van de hoogte van de alimentatie, wordt gekeken naar de behoefte van de ontvanger en de draagkracht van de betaler. Hoe komt bij een ondernemer zo’n berekening tot stand en waarom is de rechtsvorm van de onderneming van belang? In dit artikel geeft Marith Vos het antwoord.

Hoe werkt de draagkrachtberekening alimentatie bij een ondernemer?

Bij een werknemer is de draagkracht voor alimentatie redelijk eenvoudig vast te stellen. In de meeste gevallen is al snel duidelijk wat er jaarlijks aan inkomen wordt verdiend. Uiteraard moet dit dan wel jaarlijks steeds ongeveer gelijk zijn. Alleen, wanneer één van de ex-partners ondernemer is, is het lastiger om de draagkracht te bepalen. Het inkomen kan namelijk van maand tot maand verschillen. Hierdoor kan er discussie ontstaan over het inkomen dat aan de basis ligt van een alimentatieberekening. Hoe wordt dit dan vastgesteld? Dat leg ik, op basis van de verschillende rechtsvormen, hieronder beknopt aan u uit.

Eenmanszaak, VOF

Wanneer u een onderneming op eigen naam of in samenwerking met anderen drijft, geniet u winst uit de onderneming. Na aftrek van ondernemersaftrekken en mogelijke andere aftrekposten, wordt inkomstenbelasting en premie volksverzekering geheven. Vervolgens resteert de netto winst. Afhankelijk van het soort onderneming dat u drijft, dient een gedeelte van de netto winst in de onderneming achter te blijven, bijvoorbeeld om investeringen te kunnen doen of schulden af te kunnen lossen. Het resterende bedrag kan de ondernemer aanwenden voor levensonderhoud.

Voor de berekening van de alimentatie is het van belang inzicht te geven in de bedrijfsvoering van de afgelopen jaren, bijvoorbeeld via jaarstukken. Ook is het van belang om de actuele en toekomstig te verwachten resultaten te onderbouwen. Dit kan in de vorm van jaarstukken in concept en prognoses.

B.V. of N.V.

Wanneer u een onderneming drijft door middel van een rechtspersoon, ontvangt u salaris. Daarnaast kan er structureel dividend worden uitgekeerd. Beide zijn van belang voor de berekening van de draagkracht van een ondernemer om alimentatie te betalen.

Berekening alimentatie

Wanneer uw inkomen als ondernemer duidelijk is, kan vervolgens een draagkrachtberekening worden gemaakt. Hiervoor zijn ook de uitgaven van belang. Voor een aantal uitgaven wordt gerekend met vaste bedragen die afhankelijk zijn van het inkomen. Uit de berekening volgt welk bedrag maandelijks beschikbaar is voor het betalen van kinderalimentatie en partneralimentatie. Het maken van een draagkrachtberekening voor een ondernemer is specialistisch werk waarbij zowel financiële als juridische kennis noodzakelijk is.

Wijziging betalen van alimentatie als ondernemer

Wanneer de alimentatie is vastgesteld, kan het noodzakelijk zijn om deze te wijzigen. Dit kan bijvoorbeeld aan de orde zijn wanneer uw inkomsten zijn gedaald, bijvoorbeeld als gevolg van de maatregelen ter bestrijding van het coronavirus. Ook in dat geval dient een zorgvuldige berekening te worden gemaakt aan de hand van alle relevante (en actuele) stukken.

Vragen?

Bent u ondernemer en wilt u een berekening te laten maken om concreet inzicht te krijgen in het vaststellen of wijzigen van partner- of kinderalimentatie? Neem contact met ons op, wij helpen u graag!

 


Meer weten over dit onderwerp? Op ons kennisdossier: scheiden met een eigen bedrijf, vindt u alle informatie die u nodig heeft.

Nieuwe call-to-action

Wettelijke indexeringspercentage

Gerelateerd bericht:

Wettelijke indexeringspercentage