Getrouwd in gemeenschap van goederen en een eigen bedrijf: de risico’s

M.A. (Marlinde) de Vos-van der Eijk

M.A. (Marlinde) de Vos-van der Eijk

Geplaatst op

2 minuten

Veel ondernemers laten voorafgaand aan of tijdens hun huwelijk huwelijkse voorwaarden opstellen. Daarmee kunt u als ondernemer voorkomen dat uw partner aansprakelijk is voor schulden van uw onderneming. In huwelijkse voorwaarden kunnen bovendien de risico’s voor de onderneming worden beperkt in het geval dat onverhoopt een echtscheiding volgt (hierover leest u meer in het artikel: “Huwelijkse voorwaarden: een must voor ondernemers”). Daarmee snijdt het mes dus aan twee kanten: de partner wordt beschermd tegen het ondernemingsrisico van de ondernemende echtgenoot en het bedrijfsvermogen kan worden afgeschermd voor de gevolgen van eventuele echtscheiding. Ondanks dit gegeven blijft trouwen in gemeenschap van goederen populair. Ook onder ondernemers. Wat zijn daarvan de gevolgen?


Gevolgen van een huwelijk in gemeenschap van goederen

Voor 1 januari 2018 getrouwd in gemeenschap van goederen
Sinds 1 januari 2018 is de Wet beperkte gemeenschap van goederen van kracht. Bent u vóór deze datum getrouwd zonder huwelijkse voorwaarden? Dan bent u getrouwd in algehele gemeenschap van goederen. Hierdoor maakt, op een enkele uitzondering na, het volledige vermogen onderdeel uit van de huwelijksgoederengemeenschap. Dit geldt ook voor (de aandelen in) het eigen bedrijf. Dit volledige vermogen moet bij echtscheiding 50-50 gedeeld worden.

Na 1 januari 2018 getrouwd in gemeenschap van goederen
Bent u ná 1 januari 2018 in gemeenschap van goederen getrouwd, dan geldt de beperkte gemeenschap van goederen. Uitsluitend wat de echtgenoten tijdens het huwelijk samen opbouwen valt in de gemeenschap. Dit betekent dat hetgeen u bezat voor het huwelijk ook na de echtscheiding uw privévermogen blijft. Net als erfenissen en schenkingen die de echtgenoten tijdens het huwelijk krijgen. Alleen het tijdens het huwelijk verkregen vermogen dient 50-50 te worden verdeeld.

Had u voor 1 januari 2018 al een onderneming? Dan kan het lastig zijn om te bepalen wat verdeeld dient te worden. Alleen wat gedurende het huwelijk is verkregen en/of de schulden die gedurende het huwelijk zijn ontstaan worden dan in de afwikkeling van de vermogens meegenomen. Als echtgenoten geen goede administratie hebben bijgehouden, en privévermogen is vermengd met gezamenlijk vermogen, is het niet eenvoudig om dat scherp te krijgen. Om dit te ontvangen, heeft de wetgever de ‘redelijke vergoeding’ in het leven geroepen.

Redelijke vergoeding

De wet bepaalt dat:

Indien de onderneming buiten de gemeenschap valt, deze onderneming een ‘redelijke vergoeding’ verschuldigd is aan de beperkte gemeenschap.

Daarmee wordt onder andere een compensatie geboden voor het vermogen dat de ondernemer zichzelf tijdens het huwelijk niet aan salaris heeft uitgekeerd, maar in het bedrijf heeft “opgepot”.

Over de hoogte van deze ‘redelijke vergoeding’ geeft de wet niet direct duidelijkheid. Deze hoogte is afhankelijk van de specifieke omstandigheden. De redelijke vergoeding vormt daarmee een potentiële bron van discussie tussen scheidende echtgenoten. Om dit te voorkomen doet de ondernemer er goed aan om huwelijkse voorwaarden op te laten stellen ter bescherming van het ondernemingsvermogen, ook al zou het bedrijf buiten een beperkte gemeenschap van goederen vallen.

 

 


Meer weten over dit onderwerp? Op ons kennisdossier: scheiden met een eigen bedrijf, vindt u alle informatie die u nodig heeft. Inclusief een handige download met een stappenplan.

210728 Kennisdossier Scheiden

Wettelijke indexeringspercentage

Gerelateerd bericht:

Wettelijke indexeringspercentage