banner image

Kennis & blogs

Kennisdossiers


Wet Homologatie Onderhands Akkoord WHOA
Nieuwe call-to-action
Nieuwe call-to-action
211201 Kennisdossier Erfrecht
Ziekte en disfunctioneren in tijden van corona
Wet bestuur en toezicht rechtspersonen
Kennisdossier leren reorganiseren

Recente blogs

Koppeling van een franchiseovereenkomst met een huurover...

Kosteloos advies tijdens ‘Dag van het Erfrecht’ op 17 ju...

De pre-pack is weer mogelijk dankzij het Heiploeg-arrest

Wet Franchise: goodwill en non-concurrentie

Onterven en de legitieme portie: waar heeft u recht op?

Wet Franchise: het instemmingsrecht van de franchiseneme...

Wanneer is sprake van misbruik van een meerderheidsstem ...

Wet Franchise: houd elkaar goed op de hoogte!

Janneke Braat benoemd tot partner Bierman Advocaten