banner image

Kennis & blogs

Kennisdossiers


Nieuwe call-to-action
Wet Homologatie Onderhands Akkoord WHOA
Nieuwe call-to-action
Nieuwe call-to-action
211201 Kennisdossier Erfrecht
Ziekte en disfunctioneren in tijden van corona
Wet bestuur en toezicht rechtspersonen
Kennisdossier leren reorganiseren

Recente blogs

Krapte op het elektriciteitsnet: wat te doen?

5 tips bij contracteren

Stoppen met mijn bedrijf: hoe doe ik dat zonder failliet...

Kan een besluit van de vergadering van eigenaars van de ...

Wat gebeurt er met een onderneming als de ondernemer ove...

Waar dienen de notulen van de vergadering van eigenaars ...

Vereffening van nalatenschappen: wat houdt dit in?

Roken op het werk, mag dat eigenlijk nog wel?

Mag het bestuur van de VvE onderwerpen op de agenda toev...