Wat is de rol van een herstructureringsdeskundige in een WHOA-traject? Een belichting vanuit het perspectief van de schuldeiser

T.M.M. (Thijmen) Ross

T.M.M. (Thijmen) Ross

Geplaatst op

3 minuten

De Wet Homologatie Onderhands Akkoord (WHOA) biedt de schuldenaar de mogelijkheid om zijn schulden vroegtijdig te herstructureren op basis van een akkoord met zijn schuldeisers en daarmee een faillissement af te wenden. Uitgangspunt van de WHOA is dat de schuldenaar zelf een akkoord aanbiedt. Indien de schuldenaar dit nalaat of geen haalbaar akkoord aanbiedt, kan een schuldeiser – eventueel samen met andere schuldeisers – de rechter om de aanwijzing van een herstructureringsdeskundige verzoeken. Wat zijn rol is en waarom het voor een schuldeiser van belang kan zijn om gebruik te maken van dit initiatiefrecht, leest u in dit artikel.

Wat is de taak van een herstructureringsdeskundige?

De taak van de herstructureringsdeskundige is om een WHOA-akkoord voor te bereiden, aan te bieden aan (een deel van) de schuldeisers en aandeelhouders, en vervolgens voor te leggen aan de rechter. Om de totstandkoming van een WHOA-akkoord te bespoedigen zijn aan de herstructureringsdeskundige diverse vergaande bevoegdheden toebedeeld, zoals het recht om te verzoeken tot een afkoelingsperiode. Om zijn taak goed te kunnen uitvoeren, heeft de herstructureringsdeskundige ook het recht om de administratie van de schuldenaar te raadplegen en rust op de schuldenaar en zijn werknemers de verplichting alle benodigde informatie te delen.

Wie is een herstructureringsdeskundige?

Een herstructureringsdeskundige is iemand die beschikt over financiële kennis en kennis op het terrein van het insolventierecht. Ook beschikt hij over ervaring met herstructureringen van schulden bij ondernemingen. Van een herstructureringsdeskundige wordt verwacht dat hij zijn taak doeltreffend, onpartijdig en onafhankelijk uitvoert. Een herstructureringsdeskundige is een ‘schaap met vijf poten’. Onder andere herstructureringsadvocaten en curatoren beschikken beroepsmatig over deze ervaring, kennis en kwaliteit.

Welke redenen heeft een schuldeiser om een verzoek te doen tot aanwijzing van een herstructureringsdeskundige?

Een schuldeiser kan er belang bij hebben om een verzoek te doen tot aanwijzing van een herstructureringsdeskundige en te profiteren van de volgende voordelen. Ten eerste bewerkstelligt een WHOA-akkoord dat meer waarde onder de schuldeisers te verdelen valt dan in geval van faillissement van de schuldenaar. Het is de verwachting dat een schuldeiser door middel van een WHOA-akkoord een hoger percentage van zijn vordering uitgekeerd zal krijgen dan in geval van faillissement van de schuldenaar. Ten tweede kan een WHOA-akkoord voorkomen dat de schuldenaar in staat van faillissement komt te verkeren. Zowel de schuldenaar als een schuldeiser zijn hierbij gebaat: de schuldenaar gaat na een geslaagd WHOA-traject financieel gezond(er) de toekomst in terwijl een schuldeiser op zijn beurt zijn relatie met de schuldenaar mogelijk kan behouden en ook de daarmee gepaard gaande toekomstige omzet.

Wanneer ligt een verzoek tot aanwijzing van een herstructureringsdeskundige voor de hand?

  • Indien de schuldenaar, ondanks aandringen, geen of onvoldoende actie onderneemt. Stilzitten en daarmee het verstrijken van tijd leidt tot verder waardeverlies van de onderneming van de schuldenaar. Het is dan doeltreffender om zelf het initiatief te nemen tot het starten van een WHOA-traject. De schuldeiser kan dan het verzoek doen aan de rechter om een herstructureringsdeskundige aan te wijzen.
  • Indien een groep schuldeisers een schuldsaneringspoging van de schuldenaar blokkeert of frustreert.
  • Indien de schuldenaar een schuldsaneringspoging in gang heeft gezet, maar een schuldeiser geen of weinig vertrouwen heeft in het bestuur van de schuldenaar en het welslagen van de poging. Zo kan de schuldenaar bijvoorbeeld een buitengerechtelijk akkoord aanbieden, zonder daarbij gebruik te maken van de WHOA. Ook kan de schuldenaar een WHOA-akkoord aanbieden zonder om de aanwijzing van een herstructureringsdeskundige te verzoeken.
  • Als de angst bestaat dat de schuldenaar zich – al dan niet onder druk van de aandeelhouder(s) – bij de formulering van het WHOA-akkoord laat leiden door de belangen van de aandeelhouder. Indien de poging om een WHOA-akkoord tot stand te brengen dan wordt overgenomen door een herstructureringsdeskundige, kan dit het vertrouwen in het proces (en daarmee de slagingskans) vergroten.

Aanbeveling voor schuldeiser

Een schuldeiser doet er verstandig aan niet al te lichtzinnig een verzoek tot aanwijzing van een herstructureringsdeskundige bij de rechter te doen. Het doorlopen van een WHOA-traject is weliswaar een toevoeging voor de bestaande herstructureringspraktijk, maar dient als ‘uiterst redmiddel’ te worden gezien. Eerst zullen de schuldenaar, de schuldeisers en de aandeelhouder(s), eventueel op aandringen van de betreffende schuldeiser, in overleg treden over de mogelijkheid van een schuldsanering waarmee alle partijen kunnen instemmen.

Benieuwd wanneer een verzoek tot aanwijzing van een herstructureringsdeskundige door de rechter wordt toegewezen? Wilt u meer weten over de kosten van de herstructureringsdeskundige en wie deze kosten betaalt? Lees dan meer over de rol van een herstructureringsdeskundige in het handboek dat we, speciaal voor financiële professionals, schreven.

Handboek: De WHOA bezien vanuit het perspectief van de schuldeiser

De inhoud van dit artikel is afkomstig uit het handboek dat we schreven voor financiële professionals: De WHOA bezien vanuit het perspectief van de schuldeiser. Bent u op zoek naar handvatten om als schuldeiser een actieve rol in te nemen of wilt u meer weten over de belangrijkste wettelijke regels? Download dan hier het handboek.Download handboek

 

De Wet Homologatie Onderhands Akkoord (WHOA)

De Wet Homologatie Onderhands Akkoord (WHOA) is een nieuw herstructureringsinstrument ter voorkoming van faillissementen. Deze wet geeft de schuldenaar de mogelijkheid om zijn schulden vroegtijdig te herstructureren op basis van een akkoord met zijn schuldeisers en daarmee een faillissement af te wenden. Kenmerkend voor een WHOA-akkoord is dat alle schuldeisers na goedkeuring door de rechter gebonden zijn aan het akkoord, óók indien zij niet stemden of niet hebben ingestemd.

Meer informatie over de WHOA is te vinden op onze WHOA-pagina.

De afkoelingsperiode als middel tegen verhaalsacties van de individuele schuldeiser

Gerelateerd bericht:

De afkoelingsperiode als middel tegen verhaalsacties van de individuele schuldeiser