Waarde bedrijf bij scheiding: hoe bepaal ik die?

M.S. (Marith) Vos

M.S. (Marith) Vos

Geplaatst op

2 minuten

Bij een echtscheiding komt er veel op u af. Waar gaan de kinderen naartoe? Wie krijgt het huis? Is partneralimentatie aan de orde? Voor een ondernemer die gaat scheiden komt daar vaak nog een vraag bij: hoe bepaal ik de waarde van mijn bedrijf bij een scheiding?

In dit artikel vertel ik u daarover meer.

Belangrijk bij de waardebepaling van uw bedrijf bij een scheiding

Allereerst is het belangrijk om te weten of u in gemeenschap van goederen getrouwd bent of op basis van huwelijkse voorwaarden.

 

Gemeenschap van goederen

Als u vóór 1 januari 2018 in gemeenschap van goederen getrouwd bent, moet het aanwezige vermogen bij echtscheiding 50-50 worden verdeeld. Op deze regel gelden een aantal uitzonderingen. Denk bijvoorbeeld aan vermogen dat is ontvangen uit een erfenis, een ontslagvergoeding of een schenking. Uw onderneming daarentegen, valt wél onder het te verdelen vermogen. Wilt u de onderneming voortzetten, dan zult u de waarde van de onderneming met uw echtgenoot moeten verdelen.

Wanneer u ná 1 januari 2018 gehuwd bent zonder dat u huwelijkse voorwaarden heeft laten opmaken, dan blijft het vermogen dat u voor het huwelijk bezat in beginsel privé. Alleen het vermogen dat tijdens het huwelijk is opgebouwd moet 50-50 worden verdeeld. Had u vóór 1 januari 2018 al een onderneming, dan dient in uw specifieke geval beoordeeld te worden of de waarde van uw bedrijf verdeeld dient te worden of dat deze geldt als privévermogen.


Download hier het stappenplan scheiden met een eigen bedrijf

Huwelijkse voorwaarden

Wanneer u voorafgaand aan of tijdens het huwelijk bij de notaris huwelijkse voorwaarden heeft laten opmaken, dan is daarin vastgelegd welk vermogen privé en welk vermogen gezamenlijk is. Ondanks dat dit duidelijk lijkt, kan hier in de praktijk verschil van mening over bestaan. In de praktijk zien we vaak dat in de huwelijkse voorwaarden een periodiek verrekenbeding is opgenomen. Wanneer dat tijdens het huwelijk niet is nageleefd, kan dat leiden tot een bron van discussie.

Soort onderneming

Indien op basis van het huwelijksgoederenregime vaststaat dat de (waarde van de aandelen van de) onderneming verdeeld dient te worden (en dus de waarde van de onderneming dient te worden vastgesteld), moet er gekeken worden naar de rechtsvorm van de onderneming.

 

Waardebepaling eenmanszaak of v.o.f bij een scheiding

Betreft het een eenmanszaak of een v.o.f., dan is er geen sprake van een afgescheiden vermogen. In het kader van de echtscheiding dient de waarde van de onderneming te worden bepaald, waarbij rekening wordt gehouden met fiscale gevolgen zoals:

  • FOR;
  • doorschuiffaciliteit;
  • latente belastingclaims;
  • stille reserves en;
  • eventuele goodwill.

Waardebepaling B.V. of N.V. bij een scheiding

Bij een B.V. of N.V. dient de waarde van de aandelen te worden vastgesteld. Hierbij moet onder anderen rekening worden gehouden met een latente (AB) claim, de eventuele rekening-courantschuld, mogelijke meer/minderwaarde van een stamrecht en/of pensioenvoorziening.|

Wie waardeert de onderneming bij een echtscheiding?

Het waarderen van een onderneming is specialistisch werk. Afhankelijk van de uitgangspunten en waarderingsmethodiek kunnen er grote verschillende bestaan in de waardering van een bedrijf. Het is daarom zaak deze uitgangspunten en methode vooraf goed te definiëren. Ook dient de waardeerder zorgvuldig te worden uitgekozen. Dit kan bijvoorbeeld een Register Valuator of (betrokken) Registeraccountant zijn. Onze gespecialiseerde familierechtadvocaten begeleiden u in het gehele traject en zorgen ervoor dat de opdracht aan de waardeerder juridisch juist is geformuleerd. Ook houden zij in de gaten dat er rekening wordt gehouden met andere financiële afspraken en verplichtingen die er in het kader van de echtscheiding bestaan, bijvoorbeeld op het gebied van alimentatie of pensioen. De onderneming is immers vaak ook in de toekomst de inkomstenbron van de ondernemer.

Per wanneer wordt er gewaardeerd?

Wanneer u in gemeenschap van goederen getrouwd bent, dient de waarde van de onderneming in beginsel te worden vastgesteld op de datum dat de onderneming aan één van beiden wordt toegedeeld. Hier kan in bepaalde gevallen een uitzondering op worden gemaakt. Bovendien kan hier in onderling overleg van worden afgeweken.

Waar te beginnen?

Het bepalen van de waarde van uw bedrijf, is bij een scheiding slechts één onderdeel. Als u aan het begin staat van een echtscheidingstraject, vraagt u zich wellicht af waar u het beste kunt beginnen. Wanneer u vrijblijvend telefonisch contact met ons opneemt, vertellen wij u graag wat verstandig is in uw specifieke situatie.


Meer weten over dit onderwerp? Op ons kennisdossier: scheiden met een eigen bedrijf, vindt u alle informatie die u nodig heeft. Inclusief een handige download met een stappenplan.

Wettelijke indexeringspercentage

Gerelateerd bericht:

Wettelijke indexeringspercentage