Vanaf 1 oktober 2020: NOW 3.0

Sectie Arbeidsrecht

Sectie Arbeidsrecht

Geplaatst op

3 minuten

COVID-19 houdt Nederland inmiddels al zeven maanden in haar ban. De (financiële) gevolgen van corona zijn enorm geweest voor ondernemers. Ook na zeven maanden staat de economie en daarmee de ondernemers nog onder druk. Om die reden is een nieuw steun- en herstelpakket in het leven geroepen, de NOW 3.0. Uit de kamerbrief steun- en herstelpakket van 28 augustus 2020 en de Visual Noodmatregel Overbrugging voor Werkgelgenheid (NOW) 3.0 kunnen de randvoorwaarden voor het nieuwe pakket worden opgemaakt. Hieronder zal ik u aan de hand van een vraag en antwoord-model informeren over alles wat u moeten weten over de NOW 3.0.
 

Wat is de periode van de NOW 3.0?

De NOW 3.0 loopt van 1 oktober 2020 tot en met 1 juli 2021. Deze periode van negen maanden wordt verdeeld in drie tijdvakken: (I) oktober tot en met december 2020, (II) januari tot en met maart 2021 en (III) april tot en met juni 2021. Voor de aanvraag is het niet van belang of de ondernemer al eerder (NOW 1.0 of 2.0) subsidie heeft aangevraagd.

Wat is de minimale omzetverlies om in aanmerking te komen voor de NOW 3.0?

In het eerste tijdvak van oktober tot en met december 2020 dient de minimale omzetverlies 20% te zijn. De minimale omzetverlies wordt in het tweede en derde tijdvak verhoogd van 20% naar 30%. Dit betekent dat om vanaf januari 2021 in aanmerking te komen voor de NOW 3.0, de ondernemer een hogere omzetverlies moet ervaren.

Blijft de hoogte van de subsidie gelijk in de NOW 3.0?

De steun over negen maanden kent een geleidelijke afbouw. In tijdvak 1 (oktober tot en met december 2020) bedraagt de maximale subsidie 80% van de loonkosten. In tijdvak 2 (januari tot en met maart 2021) bedraagt de maximale vergoeding 70% van de loonkosten en in het derde tijdvak (april tot en met juni 2021) maximaal 60%. De precieze hoogte is uiteraard afhankelijk van de loonsom en het omzetverlies. Net als in de eerdere regelingen, ontvangt de werkgever eerst een voorschot van 80% van het subsidiebedrag.

Hoe hoog is het maximale salaris per werknemer waar de NOW 3.0 mee rekent?

Voor tijdvak 1 (oktober tot en met december 2020) en 2 (januari tot en met maart 2021) is het maximale salaris per werknemer € 9.538 bruto. In het derde tijdvak (april tot en met juni 2021) wordt het maximale salaris per werknemer verlaagd naar € 4.769 bruto per maand. De vaste forfaitaire opslag voor de werkgeverslasten, zoals vakantiegeld en pensioenpremies, blijft 40%.

Mag de loonsom geleidelijk worden verlaagd zonder gevolgen voor de subsidie?

Het is mogelijk dat de loonsom geleidelijk verlaagd door natuurlijk verloop, ontslag of een vrijwillig loonoffer. In de brief van 28 augustus 2020 geeft het kabinet aan dat er ruimte is voor de werkgever om de loonsom geleidelijk te laten dalen zonder dat dit gevolgen heeft voor de hoogte van de subsidie. Het maximale percentage dat de loonsom mag dalen zonder gevolgen is voor tijdvak 1 (oktober tot en met december 2020) 10%, tijdvak 2 (januari tot en met maart 2021) 15% en tijdvak 3 (april tot en met juni 2020) 20%.

Wat zijn de financiële gevolgen voor de subsidie als werknemers via het UWV om bedrijfseconomische redenen ontslagen worden?

De korting/ontslagboete die in NOW 1.0 en 2.0 werd toegepast indien u ten tijde van tegemoetkoming werknemers via het UWV om bedrijfseconomische redenen zou ontslaan, komt in NOW 3.0 te vervallen. Dit betekent dat u zonder financiële gevolgen voor de NOW 3.0 werknemers via het UWV om bedrijfseconomische redenen kunt ontslaan.

Blijven de inspanningsverplichting gericht op scholing en het verbod op het uitkeren van dividend en bonusuitkering bestaan?

Ja, deze inspanningsverplichting en het verbod blijven bestaan in de NOW 3.0.

Update 1 oktober 2020
Op 30 september 2020 heeft minister Koolmees de brief Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud 3, vaststellingsproces NOW 1 en wijzigingsregeling NOW 1 en 2 aan de Tweede Kamer gestuurd. Uit deze brief valt een aanvulling op te maken ten aanzien van de inspanningsverplichting van werkgevers. Werkgevers hebben een inspanningsverplichting om mee te werken aan de begeleiding van werknemers naar nieuw werk. Als wordt vastgesteld dat een werkgever bedrijfseconomisch ontslag heeft aangevraagd, maar geen contact heeft gehad met het UWV over 'van werk naar werk begeleiding', zal de subsidie met 5% gekort worden.Vanaf wanneer is NOW 3.0 aan te vragen?

Het UWV streeft ernaar om de aanvraagmogelijkheid voor de eerste tijdvak van de NOW 3.0 te openen vanaf 16 november 2020. Vanaf 16 november 2020 zou de NOW 3.0 dan met terugwerkende kracht tot 1 oktober 2020 kunnen worden aangevraagd.

Conclusie
Het nieuwe steunpakket bouwt de tegemoetkoming die ondernemers ontvangen voor de loonkosten geleidelijk af. Zo wordt de hoogte van de subsidie geleidelijk verlaagd, wordt de hoogte van de maximale loonsom verlaagd en wordt de vereiste omzetdaling verhoogd. Het pakket is erop gericht  ondernemers tijd en ruimte te bieden om de bedrijfsvoering aan te passen.

De NOW 3.0 is een nieuwe steun in de rug voor ondernemers. Ondanks de NOW 3.0 kan het onvermijdelijk zijn dat u toch moet gaan reorganiseren. Heeft u vragen over een mogelijke reorganisatie of bent u op zoek naar een gesprekspartner om uw onderneming te herstructureren, neem dan contact met ons op. 

Vaststellingsovereenkomst: waarop moet u als werkgever letten?

Gerelateerd bericht:

Vaststellingsovereenkomst: waarop moet u als werkgever letten?