Proeftijd: een checklist

D. (Demi) van Helden

D. (Demi) van Helden

Geplaatst op

2 minuten

Als je een werknemer in dienst neemt, kan het handig zijn om eerst af te tasten of jij en je nieuwe werknemer een goede match vormen. Een proeftijdbeding kan hierbij uitkomst bieden. Met zo’n beding kunnen jij en je werknemer de arbeidsovereenkomst tijdens de proeftijd allebei direct opzeggen. Benieuwd waar je op moet letten bij het overeenkomen van een proeftijd? We zetten het in deze checklist voor je op een rij.

 

  • Voor beide partijen gelijk: neem je een proeftijd op in de arbeidsovereenkomst? Zorg dan dat deze voor jou en je werknemer gelijk is. Een verschillende proeftijd voor beide partijen is namelijk niet toegestaan.

 

  • Schriftelijk: spreek de proeftijd schriftelijk af, waarbij je aangeeft hoelang de proeftijd is.

 

  • Duur van de proeftijd: een proeftijd mag niet te lang duren. Als je een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd aangaat met je werknemer, mag de proeftijd maximaal twee maanden zijn. Bij een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd zal de maximale proeftijd afhangen van de duur waarvoor de arbeidsovereenkomst wordt aangegaan. Gaat het om een overeenkomst voor langer dan zes maanden maar korter dan twee jaar, of om een tijdelijke arbeidsovereenkomst zonder einddatum? Dan mag de proeftijd maximaal één maand zijn. Is de overeenkomst aangegaan voor twee jaar of langer? Dan mogen jij en je werknemer afspreken dat de proeftijd twee maanden zal zijn. Een proeftijd van langer dan twee maanden is nooit mogelijk.

 

  • Geen proeftijd bij een arbeidsovereenkomst van zes maanden of korter: als jij en je werknemer een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd aangaan met een looptijd van zes maanden of korter, kun je geen proeftijd overeenkomen.

 

  • Geen proeftijd bij opvolgend contract: als jouw werknemer na diens eerste arbeidsovereenkomst een nieuwe arbeidsovereenkomst krijgt, mag je niet (nog een keer) een proeftijd afspreken. Dit is anders als de nieuwe arbeidsovereenkomst duidelijk andere vaardigheden of verantwoordelijkheden van de werknemer eist dan de vorige overeenkomst; in dat geval mag wél een proeftijd worden afgesproken. Let op: deze regel geldt ook als sprake is van opvolgend werkgeverschap. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn als je werknemer eerst via een uitzendbureau voor jou werkte, maar nu bij jou in dienst treedt. Ook dan mag je in beginsel geen proeftijd afspreken.

 

  • Cao-check: in sommige gevallen mag je bij kortdurende tijdelijke contracten een proeftijd van twee maanden afspreken, in plaats van de wettelijk geregelde duur van één maand. Dit mag als dit in jouw collectieve arbeidsovereenkomst (cao) is bepaald. Het is dus altijd goed om na te gaan of jouw cao iets bepaalt over de proeftijd.

 

Het is belangrijk om te controleren of jouw proeftijdbedingen aan bovenstaande eisen voldoen. Als een proeftijdbeding niet op de juiste manier is overeengekomen, is het namelijk niet geldig en is een ontslag tijdens de proeftijd in de regel niet gegrond.

Benieuwd of het proeftijdbeding in jouw arbeidsovereenkomst aan de eisen voldoet? Stuur dan een mailtje naar helden@bierman.nl. Ik kijk graag met je mee.

 

De periode van loondoorbetaling is voorbij. Wat nu?

Gerelateerd bericht:

De periode van loondoorbetaling is voorbij. Wat nu?