Non-conformiteit in de praktijk: een auto met gebreken

T.J.G. (Justus) Heideveld

T.J.G. (Justus) Heideveld

Geplaatst op

3 minuten

Als advocaat word je regelmatig gevraagd om juridisch bijstand te verlenen bij problemen na de aan- of verkoop van een auto. De auto zou gebreken hebben en daarom ‘niet conform zijn’. Vaak wegen de te verwachten juridische kosten niet op tegen de reparatiekosten en is het verstandig om een minnelijk akkoord te bereiken. Dat ligt natuurlijk anders als het gaat om een Italiaanse twaalfpitter, een Ferrari F12 Berlinetta.

Aankoop en (af)keuringen

Tuned imports, een auto importeur uit Schiedam, heeft een Ferrari uit 2014 geïmporteerd en op een veiling van Troostwijk verkocht aan een Franse particulier voor een bedrag van € 133.500,- exclusief btw. De koper heeft het aankoopbedrag voldaan op 29 juli 2021 en de auto op 9 augustus 2021 laten ophalen door een autotransporteur welke hem heeft afgeleverd in Frankrijk.

Bij een keuring door de Franse RDW op 14 augustus 2021 werd de auto afgekeurd vanwege grove defecten. De RDW merkte op dat de nummerplaat ontbrak, de dimlichten verkeerd stonden afgesteld, er problemen waren met de versnellingsbak, de carrosserie beschadigd was en de wielbescherming ontbrak of verroest was. De koper heeft op 24 augustus 2021 de auto laten controleren door een Franse Ferrari-garage. De totale reparatiekosten werden begroot op € 90.753,01.

In oktober 2021 is er ook een onderzoek uitgevoerd door een Frans expertisebureau genaamd IDEA. Tuned Imports was uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn, maar verscheen niet. Uit dit onderzoek bleken meerdere gebreken ten gevolge waarvan de auto onbruikbaar was. Zo was de carrosserie beschadigd, de versnellingsbak defect en gaf de motor tal van storingen waaronder een lek in het koelsysteem. De gebreken zouden zijn veroorzaakt door slecht onderhoud en ondeugdelijke reparaties.

Het geschil

De koper trapt – logischerwijs – op de spreekwoordelijke rem en wil de koop ongedaan maken omdat de auto niet-conform zou zijn. De maatstaf van het hof was dat de auto niet-conform is als deze een gevaar voor de verkeersveiligheid oplevert door een gebrek dat niet op eenvoudige wijze kan worden ontdekt en hersteld.

In hoofdlijnen stelde Tuned imports dat de auto ten tijde van de verkoop geen gebreken kende en de gebreken niet ernstig genoeg waren om de ontbinding te rechtvaardigen. Ook zou Tuned Imports niet bekend zijn geweest met de wens van de koper om met de auto aan het verkeer deel te nemen.

Staat van de auto ten tijde van de verkoop

Tuned Imports kon aantonen dat de auto op 25 juni 2021 is gecontroleerd door de Duitse RDW (GTÜ) voor de afgifte van een Duits kenteken en dat deze geen defecten had gevonden. De geconstateerde gebreken zouden volgens Tuned Imports pas later zijn ontstaan door “onoordeelkundig rijgedrag” van de koper. Het hof maakte korte metten met dit verweer. De GTÜ keuring betrof slechts importkeuring met een summier rapport waaruit niet kon worden afgeleid dat de auto inderdaad grondig was gecontroleerd en in een goede toestand verkeerde. Ook de suggestie dat de gebreken in de periode na de verkoop, waarin de auto 193 kilometer had gereden, door de koper waren veroorzaakt, werd niet gevolgd. Het enkele feit dat met de auto was gereden maakte niet dat de auto ten tijde van de aankoop de gebreken niet had. In aanvulling daarop werd geconstateerd dat de gebreken het gevolg waren van slecht onderhoud en dus al van voor de verkoop dateerden.

Discussie over de reparatiekosten

De Ferrari-garage had de reparatiekosten begroot op € 90.753,01. Volgens Tuned Imports waren de kosten van de benodigde reparaties, het vervangen van de versnellingsbak en reparatie van het koelsysteem, slechts € 11.500,-. In verhouding tot de koopprijs zouden de reparatiekosten te gering zijn om de ontbinding te rechtvaardigen. Om dit te bewijzen had Tuned imports nadat zij de auto had opgehaald, de Ferrari-dealer Kroymans geraadpleegd. Kroymans had geconstateerd dat het koelsysteem om onbekende oorzaak leeg was. Voor een controle diende het systeem te worden gevuld, afgeperst en moest de auto warm worden gereden. Kroymans weigerde echter om te werken aan de auto nu zij het levensgevaarlijk vond om met de auto de weg op te gaan. Vanzelfsprekend slaagde ook dit tweede verweer niet.

Beroep op de veilingvoorwaarden van Troostwijk

Een derde verweer van Tuned Imports was dat in de veilingvoorwaarden van Troostwijk staat dat de veilingwebsite en verkoper geen enkele garantie van welke aard ook geven en dat koper afstand doet van alle rechten die niet op grond van dwingend recht aan hem toekomen. Het hof oordeelde dat deze voorwaarden enkel zagen op de relatie tussen de koper en Troostwijk. Tuned Imports kon daarom geen beroep doen op deze voorwaarden.

Het hof bekrachtigde het vonnis van de rechtbank waarin de koop was ontbonden en Tuned Imports was veroordeeld om de koopprijs terug te betalen inclusief de bijkomende transportkosten, de kosten van het kentekenbewijs en de verzekering, de parkeer- en stallingskosten en de kosten van het opstellen en vertalen van de deskundigenrapporten. Uiteraard met een veroordeling in de proceskosten.

Moraal van dit verhaal? Soms loont het wél om ‘aan een dood paard te trekken’. Dat dit paard uit de stal van Ferrari komt weegt in dit specifieke geval natuurlijk wel mee, maar iets wat in eerste instantie een verloren zaak lijkt, kan – met de juiste hulp – alsnog positief uitpakken.

Internationaal ondernemen: welk recht is van toepassing?

Gerelateerd bericht:

Internationaal ondernemen: welk recht is van toepassing?