(Toekomstige) ouders opgelet: het krijgen van gezamenlijk gezag over een kind wordt eenvoudiger

M.S. (Marith) Vos

M.S. (Marith) Vos

Geplaatst op

1 minuten

Wanneer ouders niet getrouwd zijn, moet de vader zijn kind erkennen om juridisch ouder te zijn. Om (ook) belangrijke beslissingen over het kind te mogen nemen, moet hij vervolgens ook het gezamenlijk gezag aanvragen. Dit wordt in de praktijk vaak vergeten. Maar, goed nieuws: door een wetswijziging wordt het krijgen van het gezamenlijk gezag gemakkelijker. In deze blog praat ik u bij.

Waar het erkennen van een kind door de vader vaak gedaan wordt, wordt het aanvragen van gezag in de praktijk vaak vergeten. Gevolg is dat alleen de moeder belast is met het ouderlijk gezag en alleen zij verantwoordelijk is voor het nemen van belangrijke beslissingen, zoals schoolkeuze of de keuze voor een medische behandeling. Ouders zijn zich hier lang niet altijd van bewust. Dit probleem speelt overigens alleen bij ouders die niet getrouwd zijn. Wanneer een kind binnen het huwelijk of geregistreerd partnerschap geboren wordt, is de vader automatisch juridisch ouder mét gezag.


Gezag: aanpassing wet

Bij wet van 7 juni 2022 is artikel 1:251b van het Burgerlijk Wetboek gewijzigd, waardoor degene die het kind erkend heeft met de moeder van een kind het gezag uitoefent. Dit kan zowel de vader als meemoeder zijn.

Ondanks dat de wet nog niet in werking is getreden (dit gebeurt op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip) is het goed nieuws dat de wet straks beter aansluit bij de praktijk. Kinderen die in de toekomst buiten huwelijk geboren worden en een juridisch vader hebben, hebben daardoor automatisch twee ouders met gezag.


(Toekomstige) ouders: wat te regelen i.v.m. gezag

Tot de inwerkingtreding van de wet, dienen niet gehuwde ouders er zelf voor te zorgen dat ook de vader gezag over het kind heeft. Deze aanvraag kunnen zij samen doen.

Is uw kind reeds geboren en heeft u hem of haar erkend, maar heeft u nog geen gezag? Dat dient u dat -als u dat wenst- zelf aan te vragen. Dit geldt ook als de nieuwe wet in werking is getreden. De nieuwe wet geldt alleen voor kinderen die op het moment van inwerkingtreding van de wet nog niet erkend zijn.

Mocht het aanvragen van gezag niet lukken, bijvoorbeeld omdat de andere ouder hier geen medewerking aan verleent, dan kunt u contact met ons opnemen. Wij staan u graag bij om het gezamenlijk gezag over uw zoon of dochter te verkrijgen. 


Overige gezagskwesties

Heeft u andere vragen over dit onderwerp? Ook dan kunt u contact met ons opnemen. Wij helpen u graag.

Vragen over scheiden of mediation? Stel ze kosteloos tijdens ‘Dag van de Scheiding’ op 15 september 2023

Gerelateerd bericht:

Vragen over scheiden of mediation? Stel ze kosteloos tijdens ‘Dag van de Scheiding’ op 15 september 2023