Mijn failliete afnemer maakt een doorstart, wat nu?

M. (Milad) Hamidy

M. (Milad) Hamidy

Geplaatst op

2 minuten

In de media hoor en lees je regelmatig over een doorstart na een faillissement. Een recent voorbeeld is de berichtgeving over een mogelijke doorstart van het gefailleerde D-reizen. De NOS berichtte daarover: “een doorstart van het failliete D-reizen met online reisbureau Prijsvrij Vakanties is vrijwel zeker.” Maar wat gebeurt er eigenlijk bij zo’n doorstart? En wat kan u als leverancier doen wanneer u geconfronteerd wordt met een doorstart van uw failliete afnemer?

Doorstart vanuit faillissement

Vaak zie je dat een doorstart plaatsvindt vanuit faillissement. Als een onderneming in staat van faillissement wordt verklaard, stelt de rechtbank één (of meer) curator(en) aan. De curator onderzoekt of het voordelig is om de onderneming - of een deel ervan - door te laten draaien. Als blijkt dat er interesse bestaat in een overname van de onderneming of in bepaalde onderdelen daarvan, dan kan een doorstart interessant zijn. De onderneming going concern vertegenwoordigt namelijk een grotere waarde dan wanneer de onderneming volledig stil komt te liggen vanwege een faillissement.

Met een doorstart wordt de onderneming geheel of gedeeltelijk overgedragen aan een nieuwe partij. De schulden en/of verliesgevende onderdelen die oorzaak waren van het faillissement, blijven achter in de failliete onderneming. De verkrijgende partij (de doorstarter) gaat dan met een levensvatbare onderneming verder.

Gevolgen voor de leverancier

Als leverancier kunt u uw failliete afnemer, ofwel de curator, niet tot nakoming van bestaande afspraken dwingen. Met andere woorden: de verplichtingen van de failliete onderneming jegens haar leverancier(s) komen in beginsel te vervallen. Lees daarom in onze eerdere blog wat u als leverancier kunt doen om te voorkomen dat u bij het faillissement van uw afnemer met lege handen komt te staan.

De doorstarter kan met de ‘oude’ leveranciers van de failliete onderneming een nieuwe samenwerking aangaan, maar dat is geen verplichting. Wel zie je vaak dat de doorstarter met de curator de mogelijkheid om bepaalde leveranciers over te nemen, bespreekt. In de meeste gevallen verleent de curator zijn medewerking om (bijvoorbeeld) bepaalde contracten over te zetten naar de doorstarter. Uiteraard hoeft u hier als leverancier niet automatisch mee akkoord te gaan. U kunt een contractsovername weigeren of aanvullende voorwaarden verbinden aan de (nieuwe) samenwerking met de doorstarter.

Aanbeveling voor de leverancier

In het geval van een faillissement en een daaropvolgende doorstart van uw afnemer is het raadzaam om actief te handelen. Zodra u op de hoogte bent van het faillissement van uw afnemer, is het beter om direct actie te ondernemen. U kunt de curator van uw failliete afnemer uw wensen in het kader van een eventuele doorstart kenbaar maken. Mocht het dan tot een doorstart komen, dan staat het u vrij om (nieuwe) afspraken te maken met de doorstarter.

Conclusie

Een faillissement van uw afnemer heeft meestal als gevolg dat de oorspronkelijk samenwerking wordt beëindigd. Een daaropvolgende doorstart van uw afnemer kan voor u als leverancier nieuwe mogelijkheden bieden. Benieuwd naar de mogelijkheden of wilt u weten welke aanvullende voorwaarden u kunt verbinden aan de nieuwe samenwerking? Neem dan contact met mij op of met een van mijn collega’s.

De afkoelingsperiode als middel tegen verhaalsacties van de individuele schuldeiser

Gerelateerd bericht:

De afkoelingsperiode als middel tegen verhaalsacties van de individuele schuldeiser