Ik denk dat mijn afnemer failliet gaat, hoe zorg ik ervoor dat ik niet met lege handen achterblijf?

Sectie Insolventierecht & Herstructurering

Sectie Insolventierecht & Herstructurering

Geplaatst op

2 minuten

Een afnemer waar u al jaren zaken aan levert, voldoet de laatste facturen maar niet. U vreest dat een faillissement op de loer ligt. Hoe voorkomt u dat u bij het faillissement van uw afnemer met lege handen staat? In dit artikel geef ik antwoord op deze vraag, waarbij ik het eigendomsvoorbehoud en het recht van reclame als hulpmiddelen bij een faillissement bespreek.Eigendomsvoorbehoud: u blijft eigenaar

Een eigendomsvoorbehoud houdt in dat u met de afnemer afspreekt dat de door u geleverde zaken uw eigendom blijven tot dat de afnemer de (volledige) koopprijs voldoet. Zo’n afspraak (of beding) kan worden opgenomen in een overeenkomst of de algemene voorwaarden. Het is wel van belang dat zo’n beding op de juiste wijze wordt vastgelegd. In de praktijk blijkt dat dit niet altijd goed gaat, met als gevolg dat het beding niet rechtsgeldig is.

Op het moment dat een faillissement uitgesproken wordt, dient u de curator zo snel mogelijk op de hoogte te brengen van uw eigendomsvoorbehoud. Dit kunt u aangeven bij de indiening van uw vordering in het faillissement. Als u te lang wacht met het informeren van de curator over uw eigendomsvoorbehoud, dan loopt u het risico dat uw zaken worden (door)verkocht.

Nadat u de curator geïnformeerd heeft, zal hij uw zaken veiligstellen en overgaan tot beoordeling van uw beroep op het eigendomsvoorbehoud. Als volgens de curator inderdaad blijkt dat u eigenaar bent van de zaken, dan wordt u – al dan niet tegen een boedelbijdrage – in de gelegenheid gesteld om uw zaken (voor het deel waarvan de koopprijs niet voldaan is) op te halen.

Recht van reclame: geleverde zaken haalt u terug

Het recht van reclame geeft u als leverancier onder omstandigheden de mogelijkheid om onbetaald gebleven zaken terug te vorderen. Er dient dan wel sprake te zijn van een koopovereenkomst. Anders dan het eigendomsvoorbehoud, hoeft u het recht van reclame niet in een overeenkomst of de algemene voorwaarden vast te leggen.

Het recht van reclame kunt u inroepen door middel van een schriftelijke verklaring aan uw afnemer (buiten faillissement) of de curator (in faillissement). Met deze schriftelijke verklaring wordt – mits aan de voorwaarden voor ontbinding is voldaan – de overeenkomst ontbonden. Hiermee eindigen de rechten van uw afnemer en dient de afnemer de zaken te retourneren. Als slechts een deel van de zaken niet betaald is, dan kunt u slechts voor dat deel uw zaken terugvorderen.

Welke actie(s) kunt u (nu) bij een naderend faillissement ondernemen?

Bij een (dreigend) faillissement is het van belang om zo snel mogelijk uw positie te bepalen en de curator hiervan in kennis te stellen. Voordat een faillissement wordt uitgesproken, kunt u uw positie veiligstellen door een eigendomsvoorbehoud vast te leggen in een overeenkomst of de algemene voorwaarden. Daarnaast biedt het recht van reclame u onder omstandigheden de mogelijkheid om onbetaald gebleven zaken terug te vorderen. Wilt u actie ondernemen om (het risico) te voorkomen dat u met (een deel van) uw openstaande vordering achter het net vist of wilt u meer weten over de belangrijkste wettelijke regels? Neem dan gerust contact met mij op.

Stoppen met mijn bedrijf: hoe doe ik dat zonder failliet te gaan?

Gerelateerd bericht:

Stoppen met mijn bedrijf: hoe doe ik dat zonder failliet te gaan?