Mag ik de vakantieaanvraag van mijn werknemer weigeren?

D. (Demi) van Helden

D. (Demi) van Helden

Geplaatst op

2 minuten

Nu de zomer weer is aangebroken, is het voor veel werknemers tijd voor vakantie. In de praktijk blijkt het plannen van deze vakanties een uitdaging voor werkgevers. Moet je als werkgever de vakantieaanvraag van je werknemer altijd goedkeuren? En wat als je de vakantieaanvraag hebt goedgekeurd, maar je de werknemer toch écht nodig hebt in de vakantieperiode? Je leest het in deze blog.

 

Moet ik een vakantieaanvraag van mijn werknemer altijd goedkeuren?

Als je werknemer vakantie wil opnemen, moet hij dit schriftelijk aan jou als werkgever laten weten. Jij hebt vervolgens twee weken de tijd om op deze aanvraag te reageren. Het uitgangspunt is dat de vakantie wordt vastgesteld volgens de wensen van de werknemer. De werknemer is in beginsel dus degene die bepaalt of, hoelang en wanneer hij vakantiedagen opneemt. Als werkgever mag je wel met de werknemer afspreken dat je werknemer een maximumaantal weken achter elkaar vakantie kan genieten. Houd er hierbij wel rekening mee dat de wet bepaalt dat je werknemer jaarlijks in ieder geval twee aaneengesloten weken vakantie moet kunnen opnemen, mits hij daarvoor voldoende vakantiedagen heeft.

Toch zijn er situaties waarin een werkgever de vakantieaanvraag mag weigeren. Dit is het geval als jij als werkgever ‘gewichtige redenen’ hebt om de vakantieaanvraag af te wijzen. Hiervan kan bijvoorbeeld sprake zijn als het bedrijf in de problemen komt door de vakantie van de werknemer of als de werknemer vakantie wil opnemen in een extreem drukke periode. Doen zich volgens jou gewichtige redenen voor om de vakantieaanvraag af te wijzen? Laat dit dan uiterlijk twee weken na de aanvraag (schriftelijk) aan je werknemer weten. Let op: als je de vakantieaanvraag niet binnen twee weken afwijst, is de vakantie automatisch vastgesteld volgens de wensen van je werknemer.

Niet alleen ‘gewichtige redenen’ kunnen aanleiding vormen om een vakantieaanvraag te weigeren. In sommige gevallen is in de toepasselijke cao of in de arbeidsovereenkomst bepaald wanneer de werknemer wél of juist niet vakantie kan opnemen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de bouwvakvakantie. Ook deze afspraken kunnen een reden zijn om de vakantieaanvraag van je werknemer te weigeren.

 

Ik heb de vakantieaanvraag van mijn werknemer al goedgekeurd, maar wil deze goedkeuring eigenlijk weer intrekken. Wat nu?

Het kan natuurlijk voorkomen dat je de vakantie van je werknemer al hebt goedgekeurd, maar je jouw werknemer toch nodig blijkt te hebben in de vakantieperiode. In principe staat de vakantie van de werknemer vast zodra deze is goedgekeurd. Ook in dit geval is het echter mogelijk om de vakantie, na overleg met de werknemer, bij gewichtige redenen te wijzigen. De vakantie kan in die gevallen dus worden ingetrokken. Goed om te weten: als werkgever draai je in dat geval wel op voor de kosten die je werknemer heeft gemaakt. De schade die je werknemer lijdt doordat de vakantie wordt gewijzigd, moeten namelijk door de werkgever worden vergoed. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de annuleringskosten die de werknemer moet maken.

Heb jij vragen over de vakantieplanning van je werknemers? Neem dan contact op met onze arbeidsrechtspecialisten. Wij staan klaar om jou te helpen.

Proeftijd: een checklist

Gerelateerd bericht:

Proeftijd: een checklist