Help, mijn schuldenaar houdt zich niet aan het WHOA-akkoord!

M. (Milad) Hamidy

M. (Milad) Hamidy

Geplaatst op

2 minuten

De Wet Homologatie Onderhands Akkoord (WHOA) biedt de schuldenaar de mogelijkheid om zijn schulden vroegtijdig te herstructureren op basis van een akkoord met zijn schuldeisers. Hiermee kan de schuldenaar een faillissement afwenden. In vervolg op eerdere blogs over de WHOA, bespreek ik hierna de mogelijkheden die schuldeisers hebben als het WHOA-akkoord niet of niet correct wordt nagekomen door de schuldenaar.

Schuldeisers kunnen gedurende een WHOA-traject geconfronteerd worden met ingrijpende wijzigingen van hun rechten. Kenmerkend voor een WHOA-akkoord is namelijk dat alle schuldeisers na goedkeuring door de rechter gebonden zijn aan het akkoord. Dit geldt óók indien zij niet stemden of niet hebben ingestemd met het WHOA-akkoord. Gelet op de ingrijpende gevolgen van de WHOA heeft de wetgever waarborgen opgenomen. Dit zijn weigeringsgronden waarop de rechter goedkeuring van het akkoord kan of moet weigeren. Voor een overzicht van deze waarborgen verwijs ik u graag naar de blog: Wat zijn de weigeringsgronden waarop de rechter een WHOA-akkoord kan afkeuren?’.

 

Niet nakomen van het WHOA-akkoord

Wanneer de rechter een WHOA-akkoord eenmaal heeft goedgekeurd, dan kan het zijn dat de schuldenaar het WHOA-akkoord niet nakomt. Ik zal dit verduidelijken met een voorbeeld. Stel, de schuldenaar biedt een zogenaamd percentage-akkoord aan. Dit is een akkoord waarbij de schuldenaar gedeeltelijke betaling aanbiedt aan zijn schuldeisers in ruil voor volledige kwijting van het volle bedrag van de openstaande vorderingen. Bijvoorbeeld, bij een totale schuld van 100 wordt door de schuldenaar aangeboden om 20% te voldoen. Dit komt neer op 20, in ruil voor kwijting van het restant van 80. Op grond van het goedgekeurde WHOA-akkoord moet dit door de schuldenaar aan zijn schuldeisers binnen veertien dagen worden voldaan. Doet de schuldenaar dit niet, dan komt hij het WHOA-akkoord niet na. De mogelijkheden die schuldeisers dan hebben, bespreek ik hierna.

  1. Nakoming afdwingen

Allereerst kunnen schuldeisers nakoming van het WHOA-akkoord afdwingen. Het vonnis van de rechtbank tot goedkeuring van het WHOA-akkoord levert direct een executoriale titel op voor de schuldeisers. Dit houdt in dat direct verhaal kan worden genomen op de schuldenaar, zonder tussenkomst van de rechter. Mocht de schuldenaar zijn verplichtingen op basis van het akkoord niet (tijdig) nakomen, dan kunnen de schuldeisers zich aldus rechtstreeks op het vonnis beroepen. Dit om de nakoming van het WHOA-akkoord alsnog af te dwingen.

  1. Ontbinden akkoord

Ook kunnen schuldeisers kiezen voor ontbinding van het WHOA-akkoord. Let wel, de schuldenaar heeft de mogelijkheid om het ontbindingsrecht uit te sluiten in het WHOA-akkoord. Als dit niet is gebeurd en een WHOA-akkoord wordt succesvol ontbonden, dan leidt dat tot een algehele ontbinding van het akkoord. De ontbinding werkt dus ten opzichte van alle schuldeisers voor wie het akkoord geldt. Dus niet slechts ten opzichte van de schuldeiser die de ontbinding van het WHOA-akkoord vorderde. Het gevolg van een succesvolle ontbinding is ook dat schuldeisers de schuldenaar weer kunnen aanspreken voor de volledige schuld van 100 uit het voorbeeld.

  1. Schadevergoeding bij niet nakoming

Een andere (aanvullende) mogelijkheid voor schuldeisers is het vorderen van de schade die zij hebben geleden. Als de schuldenaar het WHOA-akkoord niet nakomt, dan kan direct, zonder aanmaning, (aanvullende) schade worden gevorderd.

Tot slot

Voor schuldeisers zijn er verschillende mogelijkheden op het moment dat de schuldenaar een WHOA-akkoord niet nakomt. De wet komt schuldeisers hierbij tegemoet. Bent u benieuwd naar de concrete uitwerking van deze mogelijkheden voor uw situatie, neem dan gerust contact met mij op.

 

Handboek: WHOA bezien vanuit het perspectief van de schuldeiser

De inhoud van dit artikel is afkomstig uit het handboek dat is geschreven voor financiële professionals: WHOA bezien vanuit het perspectief van de schuldeiser. Bent u op zoek naar handvatten om als schuldeiser een actieve rol in te nemen of wilt u meer weten over de belangrijkste wettelijke regels? Download dan hier het handboek.

 

Handboek WHOA

Non-conformiteit in de praktijk: een auto met gebreken

Gerelateerd bericht:

Non-conformiteit in de praktijk: een auto met gebreken