De samenwerking loopt spaak na het sluiten van de overeenkomst: wat nu?

M.R. (Martijn) van de Zand

M.R. (Martijn) van de Zand

Geplaatst op

2 minuten

Bij het aangaan van een overeenkomst wordt doorgaans geprobeerd de rechten en de verplichtingen van partijen zo goed en volledig mogelijk vast te leggen. Ook al is er nog zo goed nagedacht over de bepalingen in de overeenkomst of over het aangaan van de overeenkomst an sich, komt het natuurlijk voor dat niet alles loopt zoals verwacht. Zo is het mogelijk dat één van de partijen bijvoorbeeld de eigen verplichtingen niet wil (of kan) nakomen of is de gekozen samenwerking in de praktijk helemaal niet werkbaar. Dit zijn slechts enkele voorbeelden van hoe een op papier uitgewerkt plan (de overeenkomst), in de praktijk spaak kan lopen. In deze blog staan wij stil bij een aantal mogelijkheden om in een dergelijk geval naar een oplossing toe te werken.

Blijf in gesprek

Het allereerste advies: blijf met elkaar communiceren. Probeer te achterhalen waarom de andere partij zich niet aan de afspraken houdt en kijk of daar een (tijdelijke) oplossing voor gevonden kan worden. In sommige gevallen kan het u namelijk duur komen te staan wanneer u niet duidelijk aangeeft dat er iets niet klopt. Maar het advies om te blijven communiceren geldt uiteraard ook andersom. Geef zelf tijdig aan wanneer een leveringsdatum of betaalafspraak niet gehaald gaat worden en zoek samen naar een oplossing. Let op: houd voorafgaand aan uw gesprek met de andere partij een kort overleg met uw (juridisch) adviseur, zodat u ook in uw geval de juiste oplossing gebruikt.

Klaag tijdig

In beginsel gaat u er natuurlijk van uit dat een prestatie voldoet aan wat is vastgelegd in de overeenkomst tussen u en de andere partij. Stel, u koopt een nieuwe auto. Dan verwacht u (en mag u in de regel ook verwachten) dat de auto naar behoren werkt. Als blijkt dat de auto niet deugt, doet u er goed aan om zo snel mogelijk uw beklag te doen bij de verkoper. De wet bepaalt namelijk dat de ene partij zijn rechten deels kan verspelen, wanneer hij of zij niet tijdig klaagt over het gebrek in de prestatie. Deze verplichting (de zogenoemde ‘klachtplicht’) geldt niet alleen voor een koopovereenkomst, maar ook voor overeenkomsten in het algemeen. Goed om te weten: de klachtplicht kan in een overeenkomst buiten werking worden gesteld.

Pas de overeenkomst aan

Mocht voor beide partijen al snel duidelijk worden dat eerder niet voor het juiste pad is gekozen en dat de in de overeenkomst uitgewerkte ideeën nooit zullen slagen, dan kunt u er ook voor kiezen om de overeenkomst aan te passen. Nieuwe afspraken, die wel recht doen aan de situatie in de praktijk, worden dan onderdeel van de reeds bestaande overeenkomst. Let wel op dat beide partijen het over de wijziging(en) eens moeten zijn en dat een zogenaamd ‘wijzigingsbeding’ eisen kan stellen aan de vorm van de wijziging.

Het recht van opschorting

In het geval waarin één van de partijen zijn of haar verplichting niet wil of kan nakomen, is het voor de andere partij goed om zijn of haar situatie ook in kaart te brengen. Stel dat de hiervoor genoemde nieuwe auto niet wordt geleverd, dan kan het zo zijn dat de koper zijn of haar betalingsverplichting mag opschorten. Waarom zou de ene partij namelijk wel aan zijn of haar verplichtingen moeten voldoen wanneer de andere partij dat niet doet? Aan het recht van opschorting zijn echter wel een aantal eisen verbonden. Zo moet de opschorting onder meer redelijk en billijk zijn en moet natuurlijk niet zijn afgesproken dat pas wordt betaald na aflevering van de auto. Omdat een onterecht beroep op opschorting aardig in de papieren kan lopen, is het belangrijk goed helder te hebben aan welke eisen de opschorting dient te voldoen. Hierbij helpen wij u uiteraard graag.

Niks lijkt nog te helpen, wat nu?

Mochten de voorgaande mogelijkheden niet tot een oplossing leiden en u komt uiteindelijk tot de conclusie dat u een schadevergoeding wilt of de overeenkomst zelfs wilt beëindigen, dan zult u de andere partij hoogstwaarschijnlijk in gebreke moeten stellen. De ingebrekestelling en de gevolgen daarvan worden in één van onze volgende blogs besproken.

Heeft u vragen over deze blog of wilt u in uw situatie weten wat u kunt doen wanneer de samenwerking spaak loopt? Neem dan gerust contact met ons op. 

Internationaal ondernemen: welk recht is van toepassing?

Gerelateerd bericht:

Internationaal ondernemen: welk recht is van toepassing?