Checklist voor aannemers: waar moet je op letten wanneer een opdracht wordt gewijzigd?

K.J.T. (Karel) Boersma

K.J.T. (Karel) Boersma

Geplaatst op

3 minuten

Wanneer een opdrachtgever tijdens de uitvoering van het werk vraagt om een wijziging, dan wordt in de meeste gevallen alleen gekeken naar de financiële gevolgen van die wijziging, zoals bij meer- en minderwerk. Maar een wijziging in het werk kan ook invloed hebben op andere aspecten. In deze checklist zet ik de belangrijkste aandachtspunten op een rij, zodat u goed voorbereid bent wanneer uw opdrachtgever de opdracht wijzigt.

 

1. Denk aan de technische gevolgen

Een beetje voor de hand liggend, maar denk aan de technische gevolgen van de beoogde wijziging. Hoe werkt de wijziging door in de constructie en andere onderdelen van het bouwwerk? Naast de technische gevolgen voor het eigen werk, is het ook belangrijk de wijziging af te stemmen met de nevenaannemers. Hebben de wijzigingen ook gevolgen voor hun werk?

Vergeet niet om ook na te gaan of de wijziging ook nog gevolgen heeft voor andere aan het werk gestelde eisen, zoals uit het oogpunt van onderhoud of duurzaamheid.

 

2. Wie mag de opdracht wijzigen?

Het is heel belangrijk om na te gaan of degene die de wijziging opdraagt daartoe ook bevoegd is. In het kader van de UAV 2012 zal de door de opdrachtgever inschakelde directievoerder bevoegd zijn om wijzigingen op te dragen. Let op: de directie is niet bevoegd om prijsafspraken over de wijziging te maken. Dat behoort (in beginsel) tot de bevoegdheid van de opdrachtgever.

 

3. Wat zijn de financiële gevolgen van de wijziging?

Natuurlijk is het ook belangrijk om een afspraak te maken over de financiële gevolgen van de wijziging van het werk. Op u als aannemer rust - op grond van de wet - de verplichting om de opdrachtgever te wijzen op (en te waarschuwen voor) de financiële gevolgen als de door de opdrachtgever gewenste wijziging leidt tot een verhoging van de overeengekomen prijs.

Als aannemer hoeft u de opdrachtgever niet te waarschuwen voor een verhoging van de prijs, als de opdrachtgever deze prijsverhoging uit zichzelf had moeten begrijpen.

Wanneer het niet lukt om voor uitvoering van het meerwerk overeenstemming over de prijs te bereiken, maakt u zich dan niet direct zorgen. Als aannemer heeft u recht op een redelijke prijs.

Let wel op: als u een inschatting van de verhoging van de prijs heeft gegeven, dan kan dat als een zogenaamde richtprijs worden beschouwd. Een richtprijs mag met niet meer dan 10% worden overschreden, tenzij u (als aannemer) de opdrachtgever hier tijdig voor waarschuwt.

 

4. Houd de planning in de gaten

Ga altijd na of de gevraagde wijziging gevolgen heeft voor de planning en de overeengekomen bouwtijd. Als de wijziging vertraging in de voortgang van het werk tot gevolg heeft, neem hier dan in je voorstel ook het hiervoor benodigde aantal dagen in mee. Om het zo efficiënt mogelijk te houden: vraag dan ook gelijk om verlenging van de overeengekomen bouwtijd.

Zijn er nevenaannemers bij het werk betrokken? Vergeet dan niet aandacht te besteden aan de met deze nevenaannemers afgesproken planning.

 

5. Hoe zit het met de garanties?

Als er voor andere constructies en/of bouwmaterialen wordt gekozen, dan kan het zijn dat de gewijzigde constructie minder lang mee gaat. Ook kan de fabrikant van een ander soort bouwmateriaal andere garantievoorwaarden hanteren, zoals een kortere garantietermijn. Als aannemer moet u er op letten dat u - als onderdeel van de wijziging - ook meldt dat daarbij dan andere (garantie)voorwaarden gelden. Doet u dat niet, dan blijft de oorspronkelijke garantieverplichting ongewijzigd van toepassing, zo blijkt uit de uitspraak van de Raad van Arbitrage in bouwgeschillen.

 

6. Vergeet de verzekeringen niet

Een wijziging van het werk kan leiden tot een hoger risico op schade. Het gevolg: een wijziging van het risico. Een wijziging die leidt tot verzwaring van het risico dient in de meeste gevallen bij de verzekeraar te worden gemeld. Doet u dit niet, dan heeft dat gevolgen voor de uitkering. Soms zijn werkzaamheden zelfs uitgesloten op de polis, als deze niet van te voren bij de verzekeraar zijn gemeld.

Let er ook op de dat de verzekerde bouwtermijn niet wordt overschreden als door de wijziging de werkzaamheden langer duren.

 

7. Check of vergunningen nodig zijn

Vergunningen zijn een belangrijk punt van aandacht. Denk daarbij niet alleen aan de omgevingsvergunning voor het bouwen, bijvoorbeeld als de wijziging leidt tot een wijziging van de gevel, maar ook aan de andere vergunningen die nodig zijn om het werk uit te mogen voeren.

 

8. Auteursrecht van de architect;

Als met de wijziging ook het ontwerp van de architect wordt beïnvloed, is het raadzaam om na te gaan of daarmee ook in strijd wordt gehandeld met het auteursrecht van degene die het ontwerp heeft gemaakt. De opdrachtgever van de architect zal dit met de architect moeten opnemen.

Geeft u de opdracht aan een architect? Spreek dan van tevoren af dat hij zich niet zal verzetten tegen het aanbrengen van wijzigingen in het werk.

 

9. Heeft de wijziging invloed op derden?

Ten slotte is het goed om te kijken of een wijziging ook invloed heeft op de redelijke belangen van derden, zoals omwonenden en toekomstige gebruikers. Als aannemer bent u namelijk tot op zekere hoogte gehouden om rekening te houden met redelijke belangen van derden. Laat u dat na, dan kan u daarmee onrechtmatig handelen.

 

Conclusie:

Bij een wijziging in het werk komt dus meer kijken dan alleen de financiële gevolgen. Heeft u hulp nodig bij het beoordelen? Neem dan contact op met een van onze specialisten. Wij helpen u graag.

Verhuurders en verhuurbemiddelaars opgelet! Vanaf 1 juli 2023 gelden er nieuwe regels (Wet goed verhuurderschap)

Gerelateerd bericht:

Verhuurders en verhuurbemiddelaars opgelet! Vanaf 1 juli 2023 gelden er nieuwe regels (Wet goed verhuurderschap)