De ondersteuningsmaatregelen in de strijd tegen het Coronavirus

K.F. (Karel) Leenhouts

K.F. (Karel) Leenhouts

Geplaatst op

3 minuten

Het kabinet heeft op 17 maart 2020 een omvangrijk pakket maatregelen gepresenteerd. De exacte uitwerking daarvan wordt binnen enkele dagen verwacht. In dit bericht bespreek ik - samengevat en op hoofdlijnen - de belangrijkste maatregelen.

De hier gepubliceerde informatie is bijgewerkt tot en met 18 maart 2020.
 

Corona Ondernemerslijn
Heeft u juridische vragen die betrekking hebben op het Coronavirus? Bel dan met onze Corona Ondernemerslijn. Een team van specialisten is 24/7 bereikbaar om vragen over bijvoorbeeld de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud te beantwoorden. Dit is geheel kosteloos. Klik hier om naar de Corona Ondernemerslijn te gaan.

 

1. Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (Min. SZW)

 • Tenminste 20 % omzetverlies moet er verwacht worden.
 • Ontslag aanvragen voor werknemers gedurende periode van toekenning mag niet.
 • Bij 100 % omzet terugval, 90 % loonsom tegemoetkoming. Bij 50 % omzet terugval: 45 % vergoeding en bij 25% omzet terugval, 22,5 % vergoeding. Het gaat in tegenstelling tot de werktijdverkortingsregeling dus niet om werkvermindering maar om omzetvermindering. Het is nog niet duidelijk hoe het omzetverlies berekend gaat worden. Ook is nog onduidelijk of het hier gaat om omzetverlies van het bedrijf als geheel of per afdeling/divisie. De Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW) is volledig losgekoppeld van de Werkloosheidswet. In tegenstelling tot de regeling van de Werktijdverkorting (WTV) krijgt de werknemer geen WW voor de uren die hij minder werkt, maar moet de werkgever hierover het loon volledig doorbetalen. De werknemer verbruikt dus ook geen WW-rechten.
 • De werkgever moet 100% van het salaris doorbetalen.
 • Aanvraag moet bij UWV worden ingediend. Kan nu nog niet, maar kan spoedig.
 • Oude, bij SZW ingediende, aanvraag wordt omgezet naar Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW) regeling.
 • Aanvraag kan met terugwerkende kracht tot 1 maart 2020.
 • Op basis van de aanvraag kan voorschot worden verstrekt van 80% van de verwachte tegemoetkoming.
 • Geldt voor maximaal 3 maanden, met - vooralsnog - mogelijk een eenmalige verlenging van 3 maanden.
 • Werkelijke omzetdaling wordt achteraf vastgesteld.
 • Een accountantsverklaring kan nodig zijn boven een bepaalde omvang.


2. Versoepeling uitstel van betaling belasting en verlaging boetes (Belastingdienst)

 • Ondernemers kunnen eenvoudiger uitstel van belasting aanvragen. De Belastingdienst stopt de invorderingen dan per direct.
 • Dit geldt voor de inkomsten-, vennootschaps-, loon- en BTW. Eventuele verzuimboetes voor het niet op tijd betalen, hoeven niet te worden betaald. Bewijsmateriaal meesturen is niet nodig. De ondernemer krijgt daar langer de tijd voor. Bij een voorlopige aanslag inkomsten- of vennootschapsbelasting  en verwachte lagere winst jaar 2020 kan de voorlopige aanslag worden aangepast, zodat er direct minder belasting betaald hoeft te worden.
 • De invorderingsrente die anders ingaat na het verstrijken van de betalingstermijn, wordt tijdelijk verlaagd van 4 procent naar bijna 0 procent. Dit is voor alle belastingschulden.


3. Verruiming regeling Garantie Ondernemersfinanciering (Min. Van EZK)

 • Als ondernemers problemen ondervinden bij het verkrijgen van bankleningen en bankgaranties kunnen zij gebruik maken van de Garantie Ondernemersfinanciering-regeling (GO).
 • Het kabinet wil het garantieplafond van de GO verhogen van 400 miljoen naar 1,5 miljard euro.
 • Met de GO worden zowel het MKB als grote ondernemingen door middel van een 50 procent garantie op bankleningen en bankgaranties geholpen.
 • Minimaal 1,5 miljoen en maximaal 50 miljoen euro per onderneming.
 • Het maximum per onderneming wordt tijdelijk verruimd naar 150 miljoen euro. Het Kabinet heeft toegezegd om alle garantieruimte te verstrekken die nodig is.


4. Verruiming Borgstelling MKB krediet (Min. Van EZK)

 • Met de BMKB-regeling staat de overheid borg voor kredieten aan ondernemers. Voor krediet kunnen ondernemers terecht bij banken of andere kredietverstrekkers. Onder de reguliere regeling is het borgstellingskrediet 50 % van het door de financier verstrekte krediet. De overheid staat voor 90 % borg voor dit borgstellingskrediet.
 • Door de verruimingsmaatregel wordt de omvang van het borgstellingskrediet in de BMKB verhoogd van 50% naar 75%. Daardoor kunnen banken makkelijker en sneller het krediet verruimen. De regeling zal ten opzichte van de eerdere aankondiging (donderdag 12 maart 2020) nog verder worden verruimd en ook toepasbaar zijn op overbruggingskredieten en rekening courant kredieten met een looptijd tot twee jaar.
 • ZZP-ers kunnen van deze regeling ook gebruik maken.
   

5. Meer specifiek regelingen voor bepaalde sectoren?

 • Er komt een noodloket voor eet- en drinkgelegenheden en andere etablissementen die het grootste deel van hun activiteiten noodgedwongen moeten staken, zoals schoonheidssalons en anderen die mogelijk in de problemen komen vanwege de 1,5 meter afstandseis.
 • Vereist is dat het een onderneming betreft met een fysieke inrichting buiten het eigen huis.
 • Het is een eenmalig vast bedrag van €4.000,= voor drie maanden en geldt alleen voor ondernemingen die qua type en sector aan bovengenoemde voorwaarden voldoen.
 • De specifieke voorwaarden worden op dit moment uitgewerkt en indien nodig geactualiseerd.

Nog vragen?

Wij zijn met onze Corona Ondernemerslijn 24/7 bereikbaar.

mr. Karel Leenhouts: 06 53 68 80 68 / leenhouts@bierman.nl
mr. Samantha Kranenburg: 06 13 86 89 16 / kranenburg@bierman.nl

Ook het Kamer van Koophandel Adviesteam kan worden gebeld: 0800-2117 (gratis), met vragen over voorraden, personeel en financiële impact. Openingstijden: Woensdag 18 tot en met vrijdag 20 maart 2020 tot 20.00 uur. Vanaf maandag 23 maart 2020 weer open volgens reguliere tijden van 8.30 tot 17.00 uur. Ondernemers kunnen ook terecht op de website: www.kvk.nl/corona/. 

Karel Leenhouts
Tiel, 18 maart 2020, 12.00 uur

De hier gepubliceerde informatie is bijgewerkt tot en met 18 maart 2020.

Oproepovereenkomsten: de wijzigingen per 1 juli 2021

Gerelateerd bericht:

Oproepovereenkomsten: de wijzigingen per 1 juli 2021