Geen kinderopvang, wel betalen. Mag dat?

Bierman Advocaten

Bierman Advocaten

Geplaatst op

2 minuten

Nu minister Slob afgelopen zondag bekend heeft gemaakt dat scholen en kinderdagverblijven tot en met 6 april a.s. dicht moeten blijven, rijst bij veel ouders de vraag of zij de kinderopvang dan nog wel moeten betalen. De kinderopvang beroept zich op overmacht, maar voor wiens rekening komt dit?


U neemt kinderopvang af bij een kinderopvangbureau. Dit bureau stelt zich nu op het standpunt dat zij vanwege de Coronacrisis geen daadwerkelijke opvang kan verlenen (overmacht), maar dat u desalniettemin gehouden bent tot betaling over te gaan, juist vanwege de overmachtssituatie. Dit zou voortvloeien uit de algemene voorwaarden van de betreffende kinderopvangorganisatie, waarin een regeling is opgenomen dat bij een overmachtsituatie de kinderopvang haar dienstverlening eenzijdig kan staken, maar dat uw betalingsverplichtingen doorlopen.

Dit standpunt is niet zonder meer juist. De hoofdregel is immers dat afspraken moeten worden nagekomen. Het kinderopvangbureau heeft afgesproken voor kinderopvang te zorgen, maar komt dit niet na. Dit komt (in beginsel) voor haar rekening en risico, maar zoals aangegeven wordt dit vaak in de algemene voorwaarden ‘weggeschreven’.

Bij die algemene voorwaarden zit de crux hem er vaak in dat deze in de praktijk niet correct ter hand zijn gesteld en van toepassing op de overeenkomst zijn verklaard. Wat houdt dit in?

De hoofdregel is dat algemene voorwaarden voor of bij het sluiten van de overeenkomst ter hand worden gesteld, dus dat aan u een fysiek uitgeprint exemplaar wordt gegeven. Komt de overeenkomst elektronisch tot stand, of is ingestemd met elektronische ter beschikking stelling, dan moeten de voorwaarden ook langs deze weg worden aangeboden. Dienstverleners (zoals een kinderopvangorganisatie) kunnen volstaan met een verwijzing naar het (algemene) webadres waar de voorwaarden staan, zoals het bedrijfsadres of het bedrijfsadres met de extensie /algemenevoorwaarden.

Vaak is dit echter niet op de juiste wijze ingericht en heeft u of mondeling een overeenkomst gesloten of door middel van een schriftelijk stuk, waarin geen verwijzing naar de bedrijfswebsite is opgenomen (laat staan dat de algemene voorwaarden u fysiek ter hand zijn gesteld). In een dergelijk geval kunt u de overmachtsbepaling uit de algemene voorwaarden vernietigen op grond van artikel 6:233 sub b BW. Dat wil zeggen dat u dit artikel buiten werking stelt.

Daarnaast kan worden gesteld dat de inhoud van het overmachtsbeding onregelmatig is en een beding uit de zgn. ‘zwarte’ (artikel 6:236 BW) of ‘grijze’ (artikel 6:237 BW) lijst betreft. Dit zijn een tweetal lijsten in de wet waarin bedingen staan opgenomen die verboden zijn (‘onredelijk bezwarend’) te hanteren richting consumenten. Dit hangt echter heel erg af van de formulering van het beding en het is moeilijk om in zijn algemeenheid te stellen dat overmachtsbedingen onredelijk bezwarend zijn. Weet echter dat dit ook nog een mogelijkheid biedt.

Let wel op dat niet betaling (hoe gegrond ook) van invloed kan zijn op uw toeslag en op de plek van uw kind in de kinderopvangorganisatie op het moment dat die weer regulier werkt.

Uiteraard betreft dit een onwenselijk situatie voor zowel u als voor de kinderopvang. De overheid verzoekt in ieder geval de betaling te continueren (zie haar speciale website hiervoor: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/veelgestelde-vragen-over-coronavirus-en-kinderopvang). Zij werkt wel aan een oplossing: “We begrijpen dat dit in deze tijden onzekerheid voor u kan opleveren. We krijgen hier ook veel vragen over. We kijken op dit moment naar manieren om dit achteraf te repareren en zullen hier zo snel mogelijk over communiceren.”

Nieuwsbericht Rijksoverheid 20 maart 2020: Alle ouders krijgen hun eigen bijdrage kinderopvang terug
"De ouders die hun kind(eren) vanwege de coronacrisis tijdelijk niet naar de kinderopvang of bso kunnen brengen, maar wel de rekening hebben betaald, krijgen hun geld terug. Dat geldt ook voor ouders die nu aan het werk zijn en cruciaal werk verrichten. Dat melden staatssecretaris van Financiën (Toeslagen en Douane) Van Huffelen en staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Van Ark. De brancheorganisaties voor de kinderopvang, het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de Belastingdienst/Toeslagen tekenden vandaag een intentieverklaring om dit snel te kunnen regelen."

Kijk voor meer informatie op de website van de Rijksoverheid: 
https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/03/20/alle-ouders-krijgen-hun-eigen-bijdrage-kinderopvang-terug


Wilt u meer informatie over dit onderwerp? Neem dan gerust contact met ons op. 

Consultatie Tijdelijke wet transparantie turboliquidatie

Gerelateerd bericht:

Consultatie Tijdelijke wet transparantie turboliquidatie