WAB en de I-grond: wachten met ontslag… of toch niet?

Sectie Arbeidsrecht

Sectie Arbeidsrecht

Geplaatst op

2 minuten

U kent het wel, een werknemer die u liever kwijt dan rijk bent. Maar vanaf wanneer is het raadzaam een werknemer te ontslaan? Een ontslagprocedure op grond van één ontslaggrond (bijvoorbeeld disfunctioneren of een verstoorde arbeidsverhouding) is niet zo makkelijk gewonnen. Goed nieuws voor alle werkgevers: daar komt vanaf 1 januari 2020 verandering in. Dan treedt namelijk de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) in werking. Een van de belangrijkste punten van de WAB is de invoering van de I-grond. De I-grond maakt het mogelijk om ontslaggronden te combineren. Niet gek dus dat veel werkgevers blij zijn met deze invoering. Een logische vraag die nu veel gesteld wordt: is het niet verstandig om te wachten met de ontslagprocedure tot de WAB in werking is getreden? In dit artikel bespreek ik de voor- en nadelen.
 

Combineren van ontslaggronden met de I-grond

Zoals het er nu naar uitziet, zal de WAB per 1 januari 2020 in werking treden. Met de invoering van de WAB, wordt ook de I-grond ingevoerd. Deze nieuwe ontslaggrond maakt het mogelijk om twee ontslaggronden (zoals disfunctioneren en verstoorde arbeidsverhouding) te combineren om zo tot een voldragen ontslaggrond te komen. Dat combineren is op dit moment nog niet mogelijk, waardoor het gedeeltelijk disfunctioneren en een gedeeltelijke verstoorde arbeidsverhouding niet zal leiden tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst. Het lijkt er dan ook op dat vanaf 1 januari 2020 het voor werkgevers makkelijker zal worden om een arbeidsovereenkomst te laten ontbinden door de rechter. Heeft u een ontslagdossier dat onvoldoende is om een werknemer op basis van één grond te ontslaan? Dan kan het raadzaam zijn te wachten met het ontbindingsverzoek.

Heeft de I-grond ook nadelen?

Ja, de I-grond heeft één groot nadeel: de (mogelijke) financiële gevolgen. Wanneer een rechter de arbeidsovereenkomst ontbindt op de I-grond, heeft hij de mogelijkheid een extra vergoeding ter hoogte van maximaal 50% van de transitievergoeding bovenop de transitievergoeding toe te kennen. Bij een lang dienstverband zal dit al snel om een hoog bedrag gaan.

Ontslag bij korte dienstverbanden

Wanneer u een werknemer heeft die korter dan 2 jaar in dienst is, is het verstandig de arbeidsovereenkomst nu al te beëindigen. Met de invoering van de WAB is de transitievergoeding namelijk verplicht vanaf de eerste dag van het dienstverband en niet pas na 2 jaar dienstverband. Afwachten zal u dus geld kosten!

Ontslag bij lange dienstverbanden

Onder de WAB is de hoogte van de transitievergoeding gelijk aan 1/6e maandsalaris per gewerkt half jaar, ongeacht de duur van het dienstverband, terwijl deze hoogte nu na 10 dienstjaren gelijk is aan 1/4e maandsalaris per gewerkt dienstjaar. Daarnaast vervalt ook de overgangsregeling voor oudere werknemers die 10 jaar of langer in dienst zijn. Deze regeling houdt kortgezegd in dat werknemers van 50 jaar of ouder die meer dan 10 jaar in dienst zijn, recht hebben op een hogere transitievergoeding (bij een bedrijf met 25 of meer werknemers). Wachten met ontslag tot 1 januari 2020 kan dus een voordeel voor u opleveren. Hierbij moet u natuurlijk wel bedenken dat het wachten met ontslaan er ook voor zorgt dat u het loon langer moet doorbetalen. In de meeste gevallen bent u aan het einde van de rit dus niet veel goedkoper uit.

Conclusie

Wachten met ontslag tot de invoering van de WAB kan een voordeel zijn, maar er zitten ook zeker nadelen aan. Daarnaast klinkt de I-grond natuurlijk als een goed middel om de arbeidsovereenkomst te ontbinden, maar weten we in de praktijk nog niet hoe soepel een rechter met deze grond zal omgaan. Weeg daarom goed de voor- en nadelen af en zorg er in de tussentijd voor dat u een zo volledig mogelijk ontslagdossier opbouwt. Heeft u hier hulp bij nodig of  heeft u nog vragen over dit onderwerp? Neem dan gerust contact met Jaleesa van den Hof op. 

Waarom het Deliveroo-arrest belangrijk is voor ondernemers met zzp’ers

Gerelateerd bericht:

Waarom het Deliveroo-arrest belangrijk is voor ondernemers met zzp’ers