Vordering oninbaar of debiteur failliet: vergeet de btw niet!

I.J. (Irene) Jarman-Jöris

I.J. (Irene) Jarman-Jöris

Geplaatst op

1 minuten

Elke ondernemer heeft er vroeg of laat mee te maken: debiteuren die niet betalen. En alsof dat niet vervelend genoeg is, moet de btw ook nog eens worden afgedragen, terwijl je die niet hebt ontvangen. Het terugvragen van de btw had nogal wat voeten in de aarde, maar sinds vorig jaar is de regeling gewijzigd. Terugvragen kan nu sneller én eenvoudiger.

Voorheen was er veel bewijs nodig om btw te kunnen terugvragen. Zo was het in een faillissementssituatie van de debiteur nodig om te wachten op een afsluitende brief van de curator, waarin werd gemeld dat er geen uitkering kon plaatsvinden. Zo’n brief kon soms jaren op zich laten wachten.

Per 1 januari 2017 is de regeling voor teruggave van btw gelukkig gewijzigd. Het terugvragen kan op grond van deze wetswijziging nu sneller én eenvoudiger.

Wanneer kan ik btw terugvragen?

De btw kan worden teruggevraagd zodra het zeker is dat uw vordering (gedeeltelijk) oninbaar is. De vordering wordt (vanaf 1 januari 2017) in ieder geval als oninbaar aangemerkt uiterlijk één jaar na het verstrijken van de uiterste betaaldatum, die tussen u en uw klant is overeengekomen. Is er geen betalingstermijn vastgelegd, dan geldt de wettelijke betalingstermijn van 30 dagen na ontvangst van de factuur door uw klant. Hierna gaat de één-jaars-termijn in.

Bij een oninbare vordering of failliete debiteur hoeft u als ondernemer dus niet langer dan een jaar (na het verstrijken van de uiterste betaaldatum!) te wachten om de btw terug te kunnen vragen.

Wet Franchise: goodwill en non-concurrentie

Gerelateerd bericht:

Wet Franchise: goodwill en non-concurrentie