Internationaal contracteren: welke regels zijn op uw contract van toepassing?

Sectie Ondernemingsrecht

Sectie Ondernemingsrecht

Geplaatst op

2 minuten

Het is inmiddels een feit dat bedrijven steeds vaker contracten aangaan met partijen in het buitenland. Maar hoe weet je als bedrijf welke regels van toepassing zijn op de transactie? In dit artikel een korte uitleg over hoe - volgens het internationaal contractenrecht - wordt bepaald welke regels op de transactie van toepassing zijn.


Eén recht van toepassing

In de basis is altijd één rechtstelsel van één land van toepassing. Uitzonderingen daarop zijn bijvoorbeeld de regels van de Europese Unie die ernaast van toepassing kunnen zijn of bijvoorbeeld de regels van het Weens Koopverdrag.

Standaard regels

Meestal is er dus één recht(systeem) van toepassing op uw contract, bijvoorbeeld Duits recht of Nederlands recht. Welk recht van toepassing is op uw contract wordt op Europees niveau bepaald door het verdrag van Rome. Dit verdrag geeft standaard regels voor de bepaling van welk recht van toepassing is. Een standaard regel is bijvoorbeeld dat het toepasselijk recht op een contract dat u sluit met een dienstverlener, het recht is van het land waar de dienstverlener vandaan komt. Wanneer bijvoorbeeld een Nederlandse accountant een Belgische klant bedient met adviseringswerkzaamheden, zal Nederlands recht van toepassing zijn op het contract.

Keuze voor een recht

De allerbelangrijkste standaardregel is dat op een contract het recht van toepassing is waar beide partijen zelf uitdrukkelijk voor hebben gekozen. U en uw buitenlandse contractspartij kunnen dus zelf kiezen welk recht van toepassing is op het contract! Dit recht hoeft niet het recht van uw land te zijn of het recht uit het land van uw contractspartij, dit kan vrijwel ieder recht uit een ander land zijn. Het komt bijvoorbeeld geregeld voor dat partijen die beide niet uit het Verenigd Koninkrijk komen, toch het Engelse recht van toepassing verklaren op hun contract. Engels recht staat bekend om haar meer strikte interpretatie van de letter van het contract, wat voordelig kan zijn wanneer partijen uitvoerig over de inhoud van het contract onderhandeld hebben en op de letter de afspraken hebben vastgelegd. Pas wanneer door partijen geen keuze voor een bepaald recht is gemaakt, treden de andere standaardregels van het verdrag in werking (zoals bovenstaand voorbeeld met de dienstverlener).

Overigens betekent een keuze voor een toepasselijk recht niet dat een eventuele procedure ook voor de rechter in dat land wordt uitgevochten. Partijen kunnen zelf bepalen welke rechter hun toekomstige geschillen die voortvloeien uit dat contract gaat beslechten.

Uitzonderingen

Partijen hebben geen volledige keuzevrijheid bij de keuze welke regels op hun contract van toepassing zijn. Het kan bijvoorbeeld zo zijn dat de uitvoering van het contract effect heeft op een land waarvan het recht niet van toepassing is verklaard, maar waarbij dat land heeft bepaald dat op haar grondgebied bepaalde regels dwingend gelden. Ook specifieke wetgeving op Europees niveau kan op de transactie van toepassing zijn. Het is dus mogelijk dat regels uit verschillende rechtssystemen naast elkaar van toepassing zijn.

Weloverwogen keuze voor toepasselijk recht

Het is dus van belang dat voorafgaand aan het sluiten van het contract een weloverwogen keuze wordt gemaakt voor het toepasselijke recht, gebaseerd op de regels die eventueel op de transactie van toepassing kunnen zijn, waaronder de dwingende regels. In ieder geval is het raadzaam om altijd een keuze te maken voor een toepasselijk recht, zodat u in een later geschil met uw buitenlandse contractspartij niet voor verrassingen komt te staan.

Wilt u uw contract voorafgaand aan de ondertekening laten beoordelen? Schroom dan niet om contact met ons op te nemen!

*Bijgewerkt tot november 2018

Modernisering van het ondernemingsrecht: wat is de stand van zaken?

Gerelateerd bericht:

Modernisering van het ondernemingsrecht: wat is de stand van zaken?