Eigen faillissement aanvragen: hoe doe ik dat tijdig?

P. (Pieter) van de Geer

P. (Pieter) van de Geer

Geplaatst op

2 minuten

U heeft uw best gedaan om het hoofd boven water te houden. U heeft alle mogelijkheden die er zijn om de schulden van uw onderneming op termijn af te lossen onderzocht. Desondanks blijft de schuldenpositie te hoog. U voorziet dat uw onderneming niet meer kan voortgaan met het betalen van haar schuldeisers. Een faillissement aanvragen lijkt de enige optie. Het is echter niet altijd mogelijk om per direct een onderneming te beëindigen. Zeker niet als de onderneming naast vermogen ook nog schuldeisers heeft. Wat kan wel? Daarop geef ik in dit artikel antwoord.

U heeft het beste voor met uw werknemers en u wilt de schade bij de schuldeisers van uw onderneming beperken. Daarnaast heeft u voor uzelf ook nog diverse vragen over het faillissement, zoals: ‘Wat betekent dit faillissement voor mij privé?’ Het zelf aanvragen van het faillissement van uw onderneming is mogelijk een verstandige optie. Laten we vooropstellen: het zelf aanvragen van het faillissement is geen teken van zwakte; integendeel! Het kan zelfs meerwaarde bieden zoals u hieronder kunt lezen.

Meerwaarde eigen aangifte faillissement

Het dreigende faillissement dat mogelijk door uw schuldeisers wordt aangevraagd, hangt als het zwaard van Damocles boven het hoofd van uw onderneming. Als het onvermijdelijke zich lijkt aan te doen, dan kunt u beter zelf het heft in handen nemen. Waarom? Omdat u zich dan kunt voorbereiden op het faillissement. U kunt bij het zelf aanvragen van een faillissement tijdig onderzoeken:

  • wat u kunt verwachten van een toekomstige curator;
  • wat uw personeel kan verwachten en welke mogelijkheden er zijn; en
  • welke gevolgen het faillissement voor u privé heeft.

Door te sparren met onder andere een juridisch adviseur bent u bent voorbereid op het faillissement. Samen met deze adviseur bereidt u de stukken voor de eigen aangifte voor, evenals voor de toekomstige curator.

Voorwaarden eigen aangifte faillissement

Voor het aanvragen van een eigen faillissement is het niet vereist dat de aanvraag wordt ingediend door een advocaat. U als DGA kunt zelf een faillissementsaanvraag indienen door online de ‘Eigen aangifte faillietverklaring’ in te vullen.

Toch adviseren wij om de eigen aangifte voor te bereiden met een insolventie advocaat. Om de redenen zoals in de alinea hierboven beschreven. Uiteraard kunt u uw onderneming niet zomaar failliet laten verklaren. Er zijn immers regels verbonden aan het aanvragen van het eigen faillissement. De belangrijkste voorwaarden zijn dat uw onderneming:

  • is gestopt met betalen; en
  • twee of meer schulden bij verschillende schuldeisers heeft. Hiervan is minimaal één schuld opeisbaar. Dit betekent dat de betalingstermijn voorbij is.

Bij het aanvragen van een faillissement van een besloten vennootschap (B.V.) is het ook noodzakelijk dat de Algemene vergadering van Aandeelhouders (AVA) een besluit neemt tot aanvraag van het eigen faillissement, voordat u als bestuurder over kunt gaan tot aanvraag van het faillissement van de B.V.

Conclusie

Het besluit om te stoppen met uw onderneming is niet eenvoudig, zeker niet als het faillissement de enige optie lijkt/is. Toch kan het in uiteenlopende gevallen de beste keuze zijn. Zo houdt u de regie bij de bedrijfsbeëindiging op grond van de eigen aangifte van het faillissement. Daarbij helpen wij u graag.

Voor meer informatie neemt u contact op met mij via geer@bierman.nl of met een van mijn collega’s.