Coronavirus en liquiditeitsproblemen: kom nu in actie!

K.F. (Karel) Leenhouts

K.F. (Karel) Leenhouts

Geplaatst op

2 minuten

Let op: Hat kabinet heeft op 17 maart 2020 een omvangrijk pakket maatregelen gepresenteerd. Onderstaand artikel is  niet meer actueel. Wij verwijzen u graag naar de meest recente berichtgeving, zie hier

In deze bijzondere tijden van het Coronavirus krijgen wij vanuit de markt diverse vragen over de werktijdverkorting en hoe die aan te vragen. Daarom hebben wij onderstaande checklist opgesteld, zodat u in één oogopslag kunt zien welke voorwaarden voor toewijzing gelden en welke gegevens u dient aan te leveren in het kader van de aanvraag. Doe zo snel mogelijk de aanvraag, iedere dag later kost liquiditeit!

De verschillende voorwaarden en aan te leveren gegevens

 1. U heeft als werkgever te maken gekregen met een bijzondere situatie die niet onder het “normale ondernemingsrisico” valt (dus geen economische redenen of bijvoorbeeld een werkstaking). Het Coronavirus mag wel als een bijzondere situatie worden aangemerkt.
   
 2. U kunt aantonen dat het Coronavirus de oorzaak is van het afnemen van de werkzaamheden of daling van de omzet van uw onderneming.
   
 3. U verwacht voor een periode van minimaal 2 tot maximaal 24 kalenderweken minstens 20% minder werk te krijgen.
   
 4. U kunt alleen werktijdverkorting aanvragen voor werknemers die een arbeidsovereenkomst met u hebben. Voor oproepkrachten met een nul-urencontract, uitzendkrachten en zieke werknemers kan geen werktijdverkorting aangevraagd worden.
   
 5. De werknemer moet minimaal 5 arbeidsuren of, als de arbeidsovereenkomst minder dan 10 uur per week bedraagt, de helft van het aantal arbeidsuren per kalenderweek minder kunnen werken.
   
 6. De werknemer dient in een periode van 36 weken voorafgaand aan de aanvraag minstens 26 weken gewerkt te hebben. Was er in die periode sprake van ziekte, zwangerschaps- en bevallingsverlof of onbetaald verlof? Of werkte de werknemer als zelfstandige? Dan kijkt het UWV verder terug dan de laatste 36 weken en bepaalt een periode waarin de werknemer wel minstens 26 weken werkte.
   
 7. Het aantal personeelsleden moet afgestemd zijn op de behoefte die het bedrijf redelijkerwijs had kunnen verwachten (een zgn. objectieve toets).
   
 8. Een vergunning geldt vanaf de datum waarop de aanvraag is ingediend. WW met terugwerkende kracht is niet mogelijk.
   
 9. De vergunning geldt voor maximaal 6 weken.
   
 10. Is er na afloop van de vergunning nog geen verbetering? Dan kunt u verlenging aanvragen. In totaal mag werktijdverkorting maximaal 24 weken duren.
   
 11. LET OP: De uitkering wordt na afloop van de vergunning aan u voldaan. In de tussentijd bent u als werkgever niet zonder meer verplicht tot volledige loondoorbetaling! Lees voor meer informatie het artikel 'Coronavirus en werktijdverkorting: werkgever heeft GEEN loondoorbetalingsverplichting!' van mr. Karel Leenhouts.
   
 12. Het UWV keert 70% van het loon gedurende de vergunningsperiode uit. Dit is gemaximeerd op het dagloon ad € 219,28 bruto per dag (op jaarbasis € 57.232,-- bruto), dus let daarop als werkgever dat u niet teveel betaalt.
   
 13. Werknemers die een tijdelijke WW-uitkering krijgen, moeten belangrijke wijzigingen in hun situatie altijd doorgeven aan UWV, zoals ziekte, vakantie en andere inkomsten. Indien een werknemer ziek is voordat de vergunningsperiode ingaat dient zijn loon doorbetaald te worden en kan voor hem of haar geen werktijdverkorting worden aangevraagd. Als de werknemer ziek wordt tijdens de looptijd van de vergunning, dan loopt de tijdelijke WW-uitkering door.
   
 14. De aanvraag voor werktijdverkorting staat een reorganisatie niet in de weg en ook niet een deeltijdontslag op basis van bedrijfseconomische omstandigheden.
   
 15. In de vergunningsaanvraag wordt onder meer gevraagd om de volgende gegevens per rechtspersoon (dus niet per afdeling of divisie), houdt u deze gegevens dus bij de hand:
   
  • Hoeveel werknemers u in dienst heeft.
  • Hoeveel uren deze werknemers tezamen per week werken.
  • Hoeveel werknemers er korter gaan werken.
  • Het aantal uren dat de werknemer tezamen per week minder gaan werken.
  • Het percentage vermindering van werk.
  • Een overzicht van de werknemers waarvoor u werktijdverkorting aanvraagt (format te downloaden via aanvraagformulier), ingedeeld naar: naam en voorletters, functie, normaal aantal uren per week en aantal uren per week minder 

Hulp bij aanvraag werktijdverkorting

Hulp nodig bij de aanvraag voor werktijdverkorting? Wij zijn bereikbaar via 0344 - 677 188. Liever rechtstreeks contact met een van onze specialisten? Stuur dan een e-mail.

Karel Leenhouts / leenhouts@bierman.nl
Niels van den Bogaard / bogaard@bierman.nl
Samantha Kranenburg / kranenburg@bierman.nl
Karen Vos / k.vos@bierman.nl

Vaststellingsovereenkomst: waarop moet u als werkgever letten?

Gerelateerd bericht:

Vaststellingsovereenkomst: waarop moet u als werkgever letten?