Advocaat-Generaal concludeert: pandrecht op assurantieportefeuille niet mogelijk

Bierman Advocaten

Bierman Advocaten

Geplaatst op

1 minuten

Must read voor banken en curatoren: mr. Rank-Berenschot (Advocaat-Generaal bij de Hoge Raad) heeft in een lezenswaardige conclusie van 12 juli 2019 geconcludeerd dat een assurantieportefeuille geen vermogensrecht is. Evenmin is deze (goederenrechtelijk) overdraagbaar. Een pandrecht op een assurantieportefeuille is dan ook niet mogelijk.  

In de rechtsliteratuur (maar ook tussen banken en curatoren) is al geruime tijd een discussie gaande over de (rechts)vraag of het mogelijk is om een pandrecht te vestigen op een assurantieportefeuille van een verzekeringstussenpersoon. Nu deze portefeuille doorgaans het meest waardevolle actief van een assurantietussenpersoon is, wordt deze vaak aan de financierende bank verpand. In 2018 schreef ik een artikel over een door mij gevoerde procedure bij de rechtbank Gelderland.

De rechtbank Gelderland bevindt zich in het 'kamp' van de curatoren en oordeelde in haar vonnis van 4 april 2018 dat een assurantieportefeuille niet kwalificeert als een overdraagbaar goed en dus niet vatbaar is voor verpanding. De betreffende bank was het hier niet mee eens en stelde (sprong)cassatie in tegen dit vonnis. In de cassatieprocedure heb ik (namens curator mr. Thielen van Bierman Advocaten) samen met mrs. Van Swaaij en Moorman (beiden van Van Swaaij Cassatie & Consultancy) verweer gevoerd. 

Nu Advocaat-Generaal mr. Rank-Berenschot concludeert tot verwerping van het door de bank ingestelde cassatieberoep over te gaan, is het wachten op het arrest. Naar verwachting zal de Hoge Raad in het najaar van 2019 arrest wijzen. 

Aandeelhoudersgeschillen: uitstoting vs. uittreding

Gerelateerd bericht:

Aandeelhoudersgeschillen: uitstoting vs. uittreding