Aandeelhoudersgeschillen: uitstoting vs. uittreding

J.M.A.J. (Johan) Thielen

J.M.A.J. (Johan) Thielen

Geplaatst op

1 minuten

Het komt geregeld voor dat aandeelhouders van een onderneming na enige tijd niet meer door één deur kunnen. Ruzies kunnen dusdanig hoog oplopen waardoor samenwerken onmogelijk wordt en het zelfs ten koste gaat van de vennootschap. Ingrijpen is dan noodzakelijk, maar wat zijn de opties?

Uitstoting

Als een aandeelhouder door zijn gedragingen het belang van de vennootschap zodanig schaadt (of heeft geschaad) dat zijn aandeelhouderschap niet langer kan worden geduld, dan kunnen de overige aandeelhouders vorderen dat hij zijn aandelen moet overdragen. Let er wel op dat hierbij het belang van de vennootschap in het geding moet zijn en dat het niet een persoonlijk belang betreft van de vorderende aandeelhouder. Ook is belangrijk dat het moet gaan om gedragingen die betrokkene als aandeelhouder heeft gedaan en niet bijvoorbeeld als bestuurder. Een goed voorbeeld is de aandeelhouder die voortdurend en stelselmatig de besluitvorming in de aandeelhoudersvergadering blokkeert.

Uittreding

Als iemand van mening is dat hij in zijn eigen rechten of belangen door medeaandeelhouders ernstig is geschaad , kan hij van die medeaandeelhouders vorderen dat zij zijn aandelen moeten overnemen. Het criterium hierbij is dat de betreffende aandeelhouder door gedragingen van één of meerdere medeaandeelhouders zodanig in zijn rechten of belangen is geschaad, dat het voortduren van zijn aandeelhouderschap in redelijkheid niet meer van hem kan worden verlangd. Een voorbeeld hiervan is de situatie dat een voor een minderheidsaandeelhouder zeer ongunstig dividendbeleid wordt gevoerd.

Bij deze vorm gaat het om het belang van de aandeelhouder en niet om het vennootschapsbelang. Het hoeft daarom ook niet te gaan om misdragingen van de medeaandeelhouders. De gedragingen mogen ook in een andere hoedanigheid dan die van aandeelhouder worden verricht.  

 

Aandeelhoudersgeschil: wat te doen?

Het mag duidelijk zijn dat bij beide maatregelen aan strenge eisen moet worden voldaan. Het is niet mogelijk om een aandeelhouder die niet precies doet wat de ander wil op deze manier weg te werken. Het kan echter wel de oplossing zijn wanneer er sprake is van ernstig verstoorde verhoudingen en ruzies. om de keuze van de maatregel te bepalen is het belangrijk om helder te hebben wie wordt geschaad: is dit de vennootschap of de aandeelhouder zelf?

Bedacht dient ook te worden dat het definitieve maatregelen zijn zodat het moeilijk is dit soort maatregelen als voorlopige voorziening in een kort geding procedure te vorderen. Doorgaans wordt een dergelijk verzoek dan ook afgewezen. Er zijn echter vonnissen bekend waarin uitstoting van een aandeelhouder door de kort gedingrechter werd toegewezen.

Mocht u vragen hebben naar aanleiding van dit artikel, neem dan gerust contact op met ons. Wij helpen u graag verder.

Middelen bij verzuim

Gerelateerd bericht:

Middelen bij verzuim