Het WBTR handboek

Handboek voor bestuurders en toezichthouders

Invoering van de WBTR zal ingrijpende gevolgen hebben voor (de positie van bestuurders en toezichthouders van) verenigingen, coöperaties, onderlinge waarborgmaatschappijen en stichtingen.

In dit handboek worden de zeven belangrijkste elementen van de WBTR  besproken. Hiermee hopen wij u volledig op de hoogte te brengen en goed voor te bereiden op de komst van de WBTR  die per 1 juli 2021 (grotendeels) in werking treedt.

Een goed begin is immers het halve werk!

 

Handboek-WBTR-visual-grey
HubSpot Video

Vul hier uw gegevens in om het document te ontvangen.

Een praktisch kennisdocument over de Wet bestuur en toezicht rechtspersonen, inclusief heldere toelichting op de belangrijkste elementen van de WBTR:

 

 1. 1. toezicht
  2. taakuitoefening
  3. meervoudig stemrecht
  4. ontstentenis of belet
  5. ontslag en bestuursverbod
  6. tegenstrijdig belang
  7. aansprakelijkheid