Kennisdocument

Reorganisatie stappenplan

In dit stappenplan en de handleiding krijgt u al in een vroegtijdig stadium duidelijkheid over:

  • het doel van de reorganisatie
  • de te nemen stappen
  • de tijd die het in beslag zal nemen
  • een inschatting van de kosten van de reorganisatie 

Met deze voorbereiding kunnen wij samen kijken of een reorganisatie wel de beste oplossing is, De inzet is om samen met u tot een voor u en uw onderneming passende oplossing te komen. 

Download het stappenplan

Vul hier uw gegevens in om het document te ontvangen.