Het Weens koopverdrag, ondernemers opgelet!

Sectie Ondernemingsrecht

Sectie Ondernemingsrecht

Geplaatst op

1 minuten

In 1988 is het al in werking getreden, het Weens koopverdrag. Toch geniet het verdrag geen grote bekendheid onder ondernemers en dat kan vervelende gevolgen hebben..

Wat is het Weens koopverdrag?

Het Weens koopverdrag is een internationaal verdrag dat regels geeft met betrekking tot de handel van goederen tussen bedrijven die zich in verschillende landen bevinden. Wat ondernemers vaak niet weten, is dat het verdrag meteen van toepassing is indien de handelende partijen gevestigd zijn in landen die hierbij aangesloten zijn (op dit moment maar liefst 85 landen!). Partijen kunnen echter in de tussen hen gesloten overeenkomst de toepassing van het verdrag uitsluiten.

Wat kunnen de gevolgen zijn van het Weens koopverdrag?

Wanneer je als bedrijf internationaal handel drijft en daarbij het verdrag niet uitsluit, kan het verdrag onbedoeld op je overeenkomst van toepassing zijn. De regels van het Weens koopverdrag kunnen afwijken van de regels in het Nederlandse recht. Dit kan problemen opleveren wanneer een ondernemer uitgaat van de toepasselijkheid van bepaalde Nederlandse regels maar in de praktijk een andere regel uit het Weens koopverdrag van toepassing blijkt te zijn.

Op onder meer de volgende punten wijkt het Weens koopverdrag af van het Nederlandse recht. Twee voorbeelden:

  • het Nederlandse recht heeft als uitgangspunt dat een koper recht heeft op vervanging van een goed zodra dit goed niet voldoet aan hetgeen is toegezegd. In het Weens koopverdrag heeft een koper dit recht pas wanneer de afwijking een zogenaamde ‘wezenlijke tekortkoming’ vormt.
  • onder Nederlands recht kan een overeenkomst ontbonden worden na iedere tekortkoming van de wederpartij. Het Weens koopverdrag kent slechts ontbindingsbevoegdheid toe bij een zogenaamde ‘wezenlijke tekortkoming’.

Beide voorbeelden geven wel aan dat het Weens koopverdrag vervelende gevolgen kan hebben wanneer u het niet uitgesloten heeft. Zo kan het zomaar zijn dat u, om een overeenkomst te ontbinden, moet aantonen dat de tekortkoming van de wederpartij ‘wezenlijk’ is, terwijl u dit onder Nederlands recht niet zou hoeven doen.

Wilt u meer weten met betrekking tot het Weens koopverdrag? Neemt u dan gerust contact met ons op!
 

Modernisering van het ondernemingsrecht: wat is de stand van zaken?

Gerelateerd bericht:

Modernisering van het ondernemingsrecht: wat is de stand van zaken?