De verliezende partij betaalt al uw proces- en advocaatkosten. Voor u een stimulans om de procedure aan te gaan, of toch niet?

Sectie Ondernemingsrecht

Sectie Ondernemingsrecht

Geplaatst op

2 minuten

Stel dat u een procedure wenst te beginnen waarbij de verliezende partij (in uw ogen uw wederpartij) alle advocaatkosten moet betalen. Is dat voor u een stimulans om de procedure aan te gaan? Deze vraag is weer actueel sinds op 17 april 2018 de Tweede Kamer het wetsvoorstel Wet Bescherming Bedrijfsgeheimen heeft aangenomen. Onderdeel van deze wet is voorlopig dat de winnende partij alle kosten van de procedure vergoed krijgt van de verliezende partij. Dit was al het geval bij Intellectueel Eigendomsrecht-geschillen en straks misschien dus ook bij procedures over (onrechtmatig gebruik maken van) bedrijfsgeheimen. Normaal gesproken krijgt de ‘winnaar’ (bij gerechtelijke procedures in Nederland) slechts een deel van haar advocaatkosten vergoed van de verliezende partij.
 

De Wet Bescherming Bedrijfsgeheimen

Het doel van de nieuwe wet is om het voor start-ups en het MKB makkelijker te maken om hun gelijk te halen tegen bedrijven die op een onrechtmatige wijze gebruik maken van hun bedrijfsgeheimen. Het begrip ’bedrijfsgeheim’ is vrij breed: alle informatie die niet algemeen bekend of gemakkelijk toegankelijk is, commerciële waarde bezit en waarvoor redelijke maatregelen zijn genomen om deze informatie geheim te houden vallen binnen dit begrip. Voorheen werd er vooral geprocedeerd aan de hand van algemene (vage) normen. De nieuwe wet biedt concretere handvatten.

Door middel van een amendement is aan de wet toegevoegd dat de verliezende partij de volledige proceskosten dient te betalen van én aan de winnende partij. Dit zou ertoe moeten leiden dat bijvoorbeeld een kleine MKB’er een procedure aanhangig kan maken tegen een bedrijf dat onrechtmatig gebruik maakt van één of meer van haar bedrijfsgeheimen en dat zij naast een schadevergoeding ook haar volledige advocaatkosten en overige procedurekosten terugkrijgt. Het niet met (hoge) advocaatkosten blijven zitten zou dan een reden kunnen zijn om een procedure aan te gaan.

Tegenovergesteld effect?

Toch kan een garantie van volledige proceskostenveroordeling een tegenovergesteld effect tot gevolg hebben. Dat stelt ook Charlotte Vrendenbarg (Universiteit Leiden) in haar artikel in het Financieel Dagblad van 24 april 2018. De uitkomst van een gerechtelijke procedure is namelijk altijd onzeker. ‘’Gelijk hebben is iets anders dan gelijk krijgen’’ is een standaard uitspraak in advocatenland. Het kan dus zo zijn dat de MKB’er die stelt dat van haar bedrijfsgeheimen onrechtmatig gebruik wordt gemaakt, de procedure verliest en dus ook de advocaatkosten van de wederpartij moet betalen. Als de wederpartij een grote en vermogende partij is die dure advocaten kan betalen, denkt een MKB’er of start-up wel drie keer na over het wel of niet starten van een procedure... Hierdoor bereikt de wet mogelijk het tegenovergestelde van wat de wet beoogt, namelijk: rechtsbescherming met een hoge drempel in plaats van een laagdrempelige rechtsbescherming.

Het is dan ook terecht dat er in de Eerste Kamer hierover vragen zijn gesteld en de wet voorlopig nog niet in werking treedt. De regering buigt zich op dit moment nog over een antwoord op deze vragen.

To be continued.

Modernisering van het ondernemingsrecht: wat is de stand van zaken?

Gerelateerd bericht:

Modernisering van het ondernemingsrecht: wat is de stand van zaken?