5 veelvoorkomende misverstanden over mediation

M.A. (Marlinde) de Vos-van der Eijk

M.A. (Marlinde) de Vos-van der Eijk

Geplaatst op

2 minuten

Mediation wordt in de familierechtpraktijk inmiddels veelvuldig ingezet. Via echtscheidingsmediation kunnen ex-partners onder begeleiding van een gespecialiseerde advocaat-mediator afspraken maken over alle zaken die in het kader van de echtscheiding moeten worden geregeld.

Zijn beide partijen bereid zich in te zetten voor het gezamenlijke mediationtraject, dan lukt het vaak om onderling goede afspraken te maken en zo een gang naar de rechter te voorkomen. Op die manier kan mediation een bijdrage leveren aan het voorkomen van een (langdurige) juridische strijd en (extra) kosten.

Om de kans van slagen van een mediation te vergroten, is het belangrijk dat partijen een duidelijk en realistisch beeld hebben van wat mediation inhoudt. Hieronder enkele misverstanden op een rij.

1. Mediation is een vorm van relatietherapie

Een mediator is geen therapeut. De advocaat-mediator wordt daarom pas ingeschakeld nadat de beslissing tot echtscheiding is genomen. De beslissing om te scheiden kan door partijen gezamenlijk worden genomen. In de praktijk zien wij dat aan die beslissing vaak een traject van relatietherapie is voorafgegaan. Ook kan de beslissing om te scheiden komen van één van de echtgenoten. Hoewel dat voor de andere partij vaak pijnlijk is, is mediation dan nog steeds mogelijk. Een mediator houdt rekening met ieders belangen en emoties en begeleidt de partners bij het maken van onderlinge afspraken. Inzet is het gezamenlijk regelen van de (echt)scheiding, waarbij zoveel als mogelijk recht wordt gedaan aan ieders belangen (inclusief die van de kinderen!) met wederzijds respect.

2. De mediator lost het conflict op

De advocaat-mediator begeleidt de partners bij hun onderhandelingen en helpt bij het zoeken naar en vinden van oplossingen. De advocaat-mediator kan partijen echter geen afspraken opleggen. Hij zal hen informeren over hun mogelijkheden en positie, maar de uiteindelijke oplossing moet van partijen zelf komen. Het is dus niet de advocaat-mediator die bepaalt wat de afspraken worden. Dat bepalen de partijen, weliswaar onder begeleiding van de mediator, zelf. De advocaat-mediator legt die afspraken vervolgens vast in een echtscheidingsconvenant en ouderschapsplan, en vraagt de rechter om de echtscheiding uit te spreken en de gemaakte afspraken te bekrachtigen.

3. Een mediator is partijdig

Een advocaat-mediator behartigt de belangen van beide partijen en is onpartijdig. De advocaat-mediator is opgeleid om zich neutraal op te stellen en het evenwicht tussen de partijen te bewaken tijdens de gesprekken bij hem of haar aan tafel. Beide partijen krijgen van de advocaat-mediator dezelfde informatie en voorlichting, bijvoorbeeld over de (financiële) afwikkeling van het gemeenschappelijk vermogen. Is één van beide partijen minder onderlegd, dan zorgt de mediator ervoor dat die partij, in aanwezigheid van de ander, wordt bijgepraat, zodat beide partners goed geïnformeerd tot gezamenlijke beslissingen kunnen komen.

4. Als er geen ruzie is, is het inschakelen van een mediator niet nodig

Zijn de gemoederen al behoorlijk opgelopen en is constructieve communicatie nauwelijks meer mogelijk, dan is dat doorgaans geen goed vertrekpunt voor mediation. In dat geval kan ieder zich beter door een eigen advocaat laten bijstaan.

Juist om te voorkomen dat er onenigheid ontstaat, bijvoorbeeld over de zorgverdeling van de kinderen, over alimentatie of de verdeling van het gemeenschappelijke vermogen, is het verstandig om via mediation de zaken te regelen op het moment dat de communicatie goed is. In een echtscheidingssituatie moet er veel geregeld worden. Vaak is dat een emotioneel proces. Door daarbij de begeleiding van een advocaat-mediator in te roepen, kan worden voorkomen dat er alsnog wrijving ontstaat.

5. Tijdens mediation is er geen ruimte voor persoonlijk advies

De advocaat-mediator kan als neutrale partij de partners inderdaad niet een-op-een adviseren, maar kan partijen alleen in algemene zin voorlichten en informatie verstrekken die partijen nodig hebben om zelf een goede afweging te maken. Ieder van hen kan echter desgewenst, parallel aan de mediation, een eigen adviseur inschakelen. Het advies van de eigen adviseur kan de desbetreffende partij dan inbrengen in de onderhandelingen in het mediationtraject. De advocaat-mediator zal het inschakelen van een eigen adviseur door de partijen juist stimuleren. Het draagt immers doorgaans bij aan het bereiken van weloverwogen en gedragen afspraken.

Heeft u nog een vraag over mediation of wilt u meer informatie over de dienstverlening van onze advocaat-mediators/familierechtadvocaten? Neem dan gerust vrijblijvend contact op met Marlinde de Vos-van der Eijk of Marith Vos, beiden gespecialiseerde advocaat-mediators en aangesloten bij de Vereniging Familie – en erfrecht Advocaten Scheidingsmediators (vFAS). Zij helpen u graag.

Wettelijke indexeringspercentage

Gerelateerd bericht:

Wettelijke indexeringspercentage